تعبیر خواب مرده چرا زنده شده؟

ظاهر-بینیوسف:

پدر من چهار سال پیش فوت کردند، اما مدام بخوابم میان بطوریکه از دیدنش کلافه شدم. توی خواب نه حرفی میزنه و نه اذیتی می کنه اما از دیدنش خوشحال نیستم. هر دفعه که تو خوابم میاد پیش خودم میگم مگه این نمرده بود پس چرا باز زنده شده!؟ پدر من فردی آروم و بی آزار بود اما چند سال آخر عمر از شدت مریضی رو تخت خوابیده بود. تعبیر خواب های مرا بگویید.

 

تعبیر خواب:

نگاه شما به مسائل مقطعی و کوتاه مدت است. برای رسیدن به موفقیت نیازمند داشتن نگاه بلند مدت هستید. یکی از عوارض جدی نگاه مقطعی این است که فرد به دنبال منافع آنی می گردد. چنین شخصی به اهداف بزرگ زندگی دست نمی یابد، زیرا لازمه رسیدن به اهداف بزرگ روبرو شدن با مشکلات بزرگ است؛ اما افراد کوتاه بین متوجه نیستند سختی هایی که برابرشان قرار می گیرد را باید برای منافع بلندمدتی که دارند، تحمل کنند.

دوست خوبم، پدر نماد حمایت است و به چیزی اشاره دارد که می تواند به شما در پشت سر گذاشتن مشکلات و دست یابی به اهداف کمک کند؛ اما شما می گویید: چرا باز زنده شده! در واقع، تعبیر خواب مرده از دست دادن فرصت است. زندگی در نقطه مقابل مرگ و نماد وجود داشتن فرصت است. زمانی که شما می گویید باز زنده شده، یعنی قادر نیستید فرصتی که برایتان وجود دارد را ببینید و در نتیجه آن را از دست رفته می‌پندارید.

نگاهتان را عمیق و ژرف اندیش کنید. آدم ها موفق همیشه به پشت موانع چشم می دوزند. به علاوه، آدم های موفق ظاهربین نیستند. چه بسیارند انسان هایی که خداوند بهترین شریک زندگی را نصیبشان کرده و یاری در خانه دارند که می تواند آنان را به عرش ببرد؛ اما آنان چشم به ظاهر دیگران دوخته و هزار حسن پرمعنای شریک زندگی را نمی بینند.

معنابین و دورنگر باشید.