پسر خاله ام آرایش می کرد!

آرایش کردنسارا:

سلام من خواب دیدم پسرخالم یه سری لوازم آرایش داشت و خودشم مثل دخترا آرایش می کرد! این در حالیه که ایشون اصلا اهل این مسائل نیستن. اگه ممکنه خوابمو تعبیر کنید سپاس فراوان.

تفسیر:

پسرخاله شما گرفتار نابهنجاری دیگرخواهی است. او می کوشد به گونه ای رفتار کند تا مورد تایید و پسند دیگران قرار گیرد. البته این نابهنجاری در بسیاری از انسان ها و به خصوص مردم کشور ما وجود دارد. در این حالت، فرد ممکن است رفتاری به شدت خشن یا مذهبی از خود نشان دهد، اما به ریشه رفتارش که توجه شود درک می کنید که هدف اصلی جلب نظر مثبت دیگران بوده است.
آرایش کردن خود را زیبا و خواستنی کردن است. مردی که صورت خود را آرایش می کند، یعنی عقلانیت را وانهاده و رفتار خود را مطابق سلیقه جمع می کند تا مورد تایید قرار گیرد. سارای عزیز، این رویا را شما دیده اید، بنابراین، بسیار مهم است خودتان نیز تلاش کنید رفتارتان مبتنی بر دلایل منطقی و موجه باشد. بکوشید سررشته زندگی تان در دستان خودتان باشد و اجازه ندهید دیگران با نحوه نگاه کردن و انتظاراتشان زندگی شما را مدیریت و هدایت کنند.
انسان های بالغ نه بر مبنای توقع دیگران که بر مبنای اهداف و نگرش خودشان عمل می کنند.