تعبیر خواب پله اضطراری و بیمارستان

زندگی-طبیعتبهداد:

سلام در خواب پس از نماز صبح و در حالى که از خدا خواسته بودم در مورد آینده مرا راهنمایى فرماید دیدم؛
“از پله هاى اضطرارى که در فضایى چهار گوش قرار داشت و در بیمارستانى کاملأ فرسوده و نمور واقع شده بود پایین مى امدم ، در پایین ترین طبقه راه ورود با چند تخته پاره و بالش بسته بود مجددأ به سمت بالا دویدم قبل از رسیدن به طبقه بالا پله ها شکسته و از هم جدا شدند ، براى پریدن خیز بر داشتم ولى بیدار شدم ، افتادن خود را به خواب ندیدم،در ضمن کار من در بیمارستان است . لطفأ مرا راهنمایى فرمایید.

تعبیر خواب :

در بن بست ذهنی گرفتار شده اید و اضطراب شدیدی را تحمل می کنید. ریشه مشکل نیز بر می گردد به از دست دادن احساسات بهاریتان. در حقیقت، از کارتان و زندگی تان لذت نمی برید و شبیه کسی شده اید که در بیداری کابوسی هولناک می بیند.
دوست خوبم، بیمارستان جایی است که دردها درمان و افراد با بازیابی سلامت از آن خارج می شوند. تعبیر خواب بیمارستان راه صحیح رفع مشکل است و برای شما، بیمارستان نحوه نگاهتان به مسائل را نشان می دهد تا با درست دیدن اجازه ندهید مشکلات احساساتتان را فرسوده کند. اما، شما نگاه مثبت به زندگی را از دست داده اید و بنابراین، فیلترهای روحیتان به درستی کار نمی کنند و طبیعی است که گرفتار فروپاشی احساسی شوید. آدمی که همه چیز زندگی آزارش بدهد و معنی لذت بردن و شاد زیستن را فراموش کند، دچار اضطراب افزایش یابنده و حس سقوط می شود.
به خودتان برگردید، چشم هایتان را بشویید، غسل ذهنی کنید و از این که خداوند به شما فرصت زندگی و کمک به دیگران را داده، سرشار از شادکامی شوید. یاد حضرت مریم بیافتید که سال ها زندگی اش را وقف عباد خداوند کرد، یاد خدیجه بیافتید که رفاهش را فدای طریقت کرد و سخت ترین شرایط را به جان خرید تا از محمد حمایت کند، یاد انسان هایی بیافتید که دشواری ها و محنت ها را برای انسان بودگی شان به جان خریدند. درون دل آدم که شعله زندگی روشن باشد، هیمه بزرگ آتش نمرود نیز برایش گلستان می شود.
حال رویا را از بعد دیگری نگاه کنیم. بیمارستان محلی برای حل مشکلات و رفع موانع است. شما در مسیر پایین آمدن از پله ها با مقداری تخته پاره و بالش روبرو شدید که حکم مانع را دارند، چرا آن ها را بر نمی دارید و مسئله را رفع نمی کنید؟
دلیل ساده است، تعبیر خواب پله تغییر گام به گام وضعیت است. پله فرصتی از تغییر را نشان می دهد که مرحله به مرحله باید به آن رسید. در این بین، پله اضطراری اشاره به تصمیماتی دارد که باید به سرعت و با کنترل اضطراب گرفت؛ اما شما گرفتار عادت های ذهنی هستید که باعث می شود برابر مشکل به شدت مضطرب شده و قدرت تحلیلتان را از دست بدهید. در واقع، خواب نشان می دهد قادر به گرفتن تصمیمات سریع و دقیق نیستید.
بهداد عزیز، دلواپسی هایتان را کنترل کرده و با هوشیاری درباره مسائلتان بیاندیشید. اجازه ندهید، فکرهای قدیمی و باورهای غلط طراوت ذهنتان را بگیرند. خواهید دید، زمانی که درست به مسائل نگاه کنید، همه چیز چقدر آسان تر می شود.