پایم آلوده به مدفوع وادرار شد

200447888-001سارا:

با سلام. الان مدت چند ساله که خوابی رو با مضمون توالت ،ادرار،یا مدفوع بارها میبینم و اینکه گاهاً پایم آلوده میشود لطفا تعبیرش را بفرمایید. ممنون.

تفسیر:

این دست خوابها بیشتر به معذوریت اجتماعی فرد اشاره دارند. توالت، مدفوع و ادرار اموری کاملا طبیعی هستند که برای مردم روزگار جدید، بدل به مسائلی شرم آور شده اند. دکتر وین دایر، در کتاب سررشته زندگی خود را به دست بگیریم، طی مثالی می گوید: اگر جایی مهمان بودید و ترس از توالت رفتن داشتید که مبادا صدایی از شما شنیده شود، سررشته زندگی شما دست دیگران است.
آدم هایی که زیاد خواب مدفوع و توالت و این دست چیزها را می بینند، آدم هایی با ضریب اعتماد به نفس کم و بسیار محجوب به حیا هستند. چنین آدم هایی در بسیاری مواقع قادر نیستند از حقوق خود دفاع کرده و به آنچه شایستگی اش را دارند دست یابند.
بنابراین، توصیه می کنم به نحو جدی روی اعتماد به نفستان کار کنید. وجود آدم از درون که قوی و پرثبات باشد، هر اتفاق کوچک و کم اهمیتی نمی تواند او را گرفتار تشویش و اضطراب کند.