تعبیر خواب پاشیده شدن ادرار بر روی صورت

نگرانی-اضطرابنرگس:

با سلام مدتی قبل خواب دیدم به منزل شخصی که در بیداری از نزدیک ایشان را میشناسم رفته ام .البته منزل شبیه به منزل واقغی ایشان نبود . در خواب به دنبال حمامی بودم که متوجه شدم حمام در زیر زمینی در آن خانه قرار دارد وان شخص که خانه متعلق به او بود در آن زیر زمین بود .وبعد هم دیدم در توالت همان خانه به صورت همیشگی بر روی سنگ توالت نشسته ام و با شدت در حال ادرار کردن بودم به نحوی که تمام ادرار بعد از برخورد به سنگ توالت به صورتم بر میگشت وصورتم الوده به ادرار میشد. تعبیر خوابم چیست؟

تعبیر خواب:

هنگام هیجان یا عصبانیت، گرفتار شتابزدگی شده و دست به اعمال غیرمنطقی و چه بسا مخاطره آمیز می زنید. شتاب مادر خطاست. بردباری را تمرین کنید تا از آفات زندگی در امان باشید.
حمام اشاره به فکری دارد که ذهنتان را مخدوش کرده است. این فکر باعث می شود وارد زیرزمینی شوید که شخصی در آن حضور دارد. دوست خوبم، کاش جنسیت و حد و مرز محرمیت ایشان را نوشته بودید. اما، به صورت کلی زیرزمین جایی است که انسان آزادی عمل و قدرت دفاع از خود را از دست می دهد و تصویر فوق می تواند نشان دهد که به دلیل اضطرار ذهنی دست به اقدام مخاطره آمیز زده و با ورود به زیرزمین خود را در معرض تهدید قرار داده اید. البته این معنا با قوت در صحنه بعد تایید می شود. ادرار با فشار از مجرای آن خارج می شود و در رویا نماد شتاب و عجله است. در رویای شما، تعبیر خواب ادراری که به صورتتان می پاشد، شتابزدگی و برخورد عجولانه است که احساساتتان را مخدوش می‌کند.
دوست عزیز، هیجانات درونیتان را کنترل کنید و در برابر مسائل برخوردی متین و موقر داشته باشید. هوار کشیدن، به خود سخت گرفتن و عجولانه واکنش نشان دادن جز بدتر کردن اوضاع هیچ فایده ای ندارد.

پاسخ نرگس :

دوست گرامی آن شخص مرد و از اساتید بنده هستند که چند باری کلاس در منزل ایشان تشکیل شد. این خواب را چندین ماه قبل دیده بودم . و ذهنم درگیر تصمیمی بود که باید کاملا احساساتم را عامدانه نادیده می گرفتم. تعبیرتان عملا مطابق با شرایط روحی من بود بسیار سپاسگزارم.