همسایه ها گفتند: دزد آمده !

طلا-دزدمژده:

با سلام و عرض ادب
خواب دیدم طلاهایم را برده اند و همسایه ها گفتند دزد اومده و من با ناراحتی از خواب پریدم.

تفسیر:

چه کسانی به شما گفتند دزد آمده است؟ بله، همسایه ها، یعنی طلا و جواهرات واقعی شما.
دوست خوبم، انسان هایی که اطراف شما هستند، دوستان، آشنایان و اعضاء فامیل این ها ثروت واقعی شما هستند. قدر داشته هایتان را بدانید و اجازه ندهید غفلت یا تنگ نظری شما را از موهبت داشتن آن ها محروم کند.

یک نظر

  1. من مادرم فوت کرده دیشب خوابشو دیدم که مجلسی رفته منم با دوستم اونجا بودم من نمیدونستم که فوت کردم رفتم پیشش گفتم دیگه ازش جدا نمیشم اونم خوشحال شد
    من از وقتی از اون مرده خیلی از دین فاصله گرفتم