هزار ضربه چاقو به شکم مرد زدم

چاقویاسمین:

سلام, من خواب دیدم با لباس مدرسه از خونه رفتم بیرون بعد تو راه یه ادم از ماشینش پیاده شد و دنبال من میدوید منم خودمو مخفی کردم. منو پیدا کرد و برام چاقو کشید. من التماسش کردم گفتم همه پول هامو میدم اما باز گوش نمیکرد و میخواست منو با چاقوش زخمی کنه بعد من چاقو رو از دستش کشیدم و با چاقوش حدود هزارتا ضربه به شکم و قلبش زدم اما نمرد؛ ولی بی جون شد. من از دستش در رفتم و باز مخفی شدم اما باز پیدام کرد و دیدم کلاه گیسش رو برداشت و دیدم آشناست.

تفسیر:

استرس شدید شما ناشی از عدم اعتماد به نفس است و نکته جالب سطح بالای توانایی های شماست. در حقیقت شبیه آدمی هستید که استعداد دارد قهرمان شنا شود، اما در حوضی با عمق ۳۰ سانت غرق می شود.
دوست خوبم، تمام داستان را لباس مدرسه شما بر ملا می کند. چرا دانش آموزی سر کلاس خودش را پشت سر بقیه قایم می کند؟ بله، دانش آموزی که درس را بلد نیست، خود را پنهان می کند تا معلم او را نبیند و مورد پرسش قرار ندهد. شما نیز در تلاش هستید، از برابر دیدگان آن مرد پنهان شوید. جایی خود را مخفی کردن یعنی همان هراس از روبرو شدن با مسئله و احساس ضعف و ناتوانی کردن در برابر مشکلات زندگی. این در حالی است که وقتی در تنگنا قرار می گیرید، ناگهان سطح توانایی های ذاتی تان خود را نشان داده و چاقو را از مرد گرفته و هزار ضربه به او می زنید. شما پول دارید، شما قدرت چیره شدن بر مرد مهاجم را دارید و این ها همه نمادهایی حاکی از قابلیت های ذاتی تان است.
کلاه گیس را از سرتان بردارید و من واقعی تان را بروز دهید. شما می توانید بر سخت ترین موانع چیره شوید. کافیست خودتان را باور داشته و به داشته هایتان اعتماد کنید. آن شخص آشنایی که دیدید، شاید سوی پنهان شما باشد؛ آدمی که سرشار از اعتماد به نفس و تحقق خواسته هاست. چاقو انرژی درونی و نافذتان برای غلبه بر موانع راه را نشان می دهد. پس، استرستان را مهار کرده و با ذهن برنده و پرانرژیتان به سمت فردا حرکت کنید.

۲ نظر

  1. سلام تو روخدا معنی کنید
    من دیشب خواب دیدم پسری که عاشقشم بخاطر من چاقو خورد از زخمشم خون می آمد
    تو رو خدا معنی کنید