نگاه پرتردید مهمانان

تاثیرپذیریامیراحسان:

سلام. دیشب خواب دیدم یک مجلس مهمانی در منزل ما برقراره. اقوام و دوستان همه حضور داشتند. ناگهان دیدم خانمی ( که در واقعیت با او دوست هستم) در مجلس حضور دارد به طوری که وقتی من وارد شدم او آنجا بود. اقوام و دوستان با شک و دو دلی به او می نگریستن. من از دیدن او تعجب کردم و احساس کردم که او نباید در این مجلس باشد چون نمی خواستم او آنجا باشد و با اشاره به او می فهماندم که این مکان رو ترک کند. اما او بدون اینکه حرفی به من بزند به این طرف و آن طرف می رفت و برای خودش خوش می گذراند و حق به جانب رفتار می کرد. من از دیدن کارها و رفتار او کلافه شدم. از مجلس بیرون می رفتم و دوباره وارد می شدم می دیدم مبلمان جدید شده، دوباره به بیرون می رفتم و می آمدم و می دیدم وسیله دیگری اضافه شده و همه به خانوادم تبریک می گفتن برای نو شدن وسایل. من هم تعجب می کردم که چرا تا حالا این وسایل رو ندیدم و به پدر و مادرم تبریک می گفتم. بعد دیدم که آن خانم بین همه غریبه است و دیگران با او حرف نمی زنند و روی او حساب نمی کنند، انگار حضور ندارد. من دوست نداشتم با او صحبت کنم اما سعی می کردم به او بفهمانم که برود اما دیدم او اهمیت نمی دهد. هی به او می گفتم برادرت اومده بیرون دنبالت بیا برو دیگه. اما او نمی رفت و طوری رفتار می کرد که انگار باید در این مجلس باشد. عصبانی شدم و سرش فریاد زدم و با فحش به او گفتم بیا گمشو برو بیرون دیگه!! ناگهان همه افراد متوجه او شدند و با تعجب به او نگاه کردند و به من معترض که چرا این گونه با او رفتار می کنی؟ بعد آن دختر با دیدن این وضعیت مظلومانه سرش رو انداخت پایین و رفت. و بعد من به دنبالش رفتم که پیداش کنم و باهاش حرف بزنم اما پیداش نکردم.( من با این خانم هفت سال هست که دوست هستم)
ممنون می شم از اینکه این خواب رو تعبیر کنید. برام خیلی مهمه. مرسی.

تفسیر:

هنگامی که به یک نقطه سیاه خیره می شویم، آن نقطه تمام حجم نگاهمان را پر می کند. حساسیت بیش از حد نسبت به کاستی ها می تواند آدمی را تنگ نظر، اثرپذیر و گرفتار خودخوری و استرس شدید کند. آیا انسان ها خطا نمی کنند؟ آیا همیشه باید همه چیز بر وفق مراد ما باشد؟ و… از این آیاها بسیار است. انسان زمانی به آرامش می رسد که بتواند درجه ای از تساهل و تسامح را در خود ایجاد کند. شما نیز باید هنر سخت نگرفتن را بیاموزید و یاد بگیرید نارضایتی یا ناخرسندی دیگران، بلای جانتان نشود. در غیر این صورت، زندگی را گم خواهید کرد و در اضطرابی مستمر فرو می مانید.
مهمانی جایی است که انسان ها از هم دیگر منتفع می شوند. در این بین، دوستتان به صورت یک نقطه تاریک، یک تناقض خود را نشان می دهد. او کاری به جمع ندارد و از با خویش بودن خوش است. آیا این محل اشکال است؟ شما آن را معضل می بینید. خروج و بازگشتتان به مجلس، نشانه ای بارز از عدم بردباری است. اما، در عین حال نشان می دهد شما نیز در مجلس تنها هستید. با این تفاوت که دوستتان بهره می برد؛ اما شما در فشار عصبی له می شدید. با هر خروج و ورودتان بر اثاثیه منزل اضافه می شود و این امر جمع را شادتر کرده و مهمانان انرژی مثبت تبریک را نثار خانواده تان می کنند؛ اما چرا شما با این آمد و شدتان تغییر مثبت نکرده و فقط عصبی تر می شوید؟ آیا آن دختر در کنار دیگران شبیه یکی از آن اثاث نو در کنار بقیه اثاث نیست؟ خواب بر همین نکته تاکید دارد که آنچه سیاه می بینی، می تواند سفید باشد و آنچه مایه عذاب و تضاد می شمرید، می تواند مایه برکت و هماهنگی باشد. آدم ها با تنگ نظری هایشان سره و ناسره را در هم ادغام می کنند. همان طور که اثاث نو حاوی انرژی مثبت هستند، دوستی با خصوصیات ویژه خود نیز می تواند مایه شادکامی باشد.
دوست خوبم، بسیاری از چیزهایی را که از پشت عینک بدبینی نادرست می بینی، چه بسا اگر عینک را بردارید عین صحت باشند؛ اما پیام دیگر خواب تاثیری است که از نگاه دیگران می گیرید. در ابتدای خواب شک و دو دلی دیگران عامل محرک شما برای نفی حضور دوستتان است و در انتهای خواب، اعتراض همان آدم ها باعث می شود، به گونه ای خود را مقصر دیده و به دنبال دوستتان بروید. واقعیت این است که زمانی که به دنیال فشار محیط دست به اقدام می زنید، هیچگاه دوستان را نخواهید یافت. آن دوست، چیزی جز آرامش گمشده تان نیست که فقط با نقد رفتار و اصلاح آن ها قابل بازگشت است.
اجازه ندهید سررشته زندگی تان از دستتان خارج شده و احساسی که محیط به شما منتقل می کند، باعث شود دست به اقدام بزنید. نهایت کلام این که قضاوتتان را بر اساس اصول صحیح قرار دهید، تحت تاثیر دیگران قرار نگیرید و با انعطاف پذیری امور زندگی تان را به سامان آورید.