نواختن گیتار

گیتارستاره:

سلام خسته نباشیدتوخواب دیدم یه نفراومدوخودشوبه جای عشق من معرفی کرد منم بهش گفتم تواون نیستی بعداونم خندیدورفت منم پشت سرش رفتم وگفتم عشقم کجاست واونم گفت اونجاست نگاه کردم ودیدم کناردریاتوی یه قایق نشسته وسرش رو روی زانوهاش گذاشته منم رفتم طرفش دوتاراه بود هم اندازه من ازیکیش رفتم واونم منودیدمیخواست که بره من خودموتواغوشش انداختم بعدبهش گفتم برام گیتارمیزنی اونم میخواست بزنه اماسیم های گیتارش در رفته بودواونم میخواست بندازه منم کمکش میکردم بعددیدم دوستاش اومدم بالاسرمون ویه پیانو بدون پایه روسرمون گرفتن وبه عشقم گفتن مااهنگ میزنیم توهم جاهایی که لازمه باگیتاربزن وشروع به زدن کردن خیلی دلم میخوادتعبیرشو بدونم خواهشابگین.

تفسیر:

قدرت تشیخص خوبی دارید؛ اما این کافی نیست. راه و رسم درست اندیشیدن، درست احساس کردن و به جا عمل کردن را بیاموزید تا گرفتار بیهودگی نشوید.
دوست خوبم، گیتار نماد شور و شوق زندگی است؛ اما اگر آن را بی قاعده بزنیم، اگر تارهایش از هم گسیخته باشد، اگر کوک مناسب نداشته باشد، حاصل تشویش و سرسام خواهد بود. فردی خودش را به جای محبوبتان معرفی می کند و شما این را باز می شناسید. پس قادرید تفاوت سره از ناسره را دریابید. دو راه به اندازه شما نیز نمایشگر سوی چپ و راست و تمامیت وجودتان است. یعنی نیاز دارید سازوجودتان از بعد عقل و احساس یکپارچه کنید.
محبوبتان غم زده درون قایق است. آیا می خواهید با او همراه شوید؟ برای این منظور دو چیز باید وجود داشته باشد: یک- شور زندگی که در گیتار خود را نشان می دهد و هدف مشخص. آیا آن کسی که دوستش دارید، آدم این حرف ها هست. آیا واقعا حاضر است در کنار شما قواعد سلامت عشق را دریافته و به آن پایبند باشد. آیا حاضر است قایق را با شما به دریای زندگی بسپارد؟
صحنه آخر رویا چیز دیگری می گوید: دوستان نمادی از سلوک آدمی است و هنگامی که دوستان او پیانویی را بر سرشما می گذارند، یعنی از هنر زیستن چیز زیادی نمی دانند. آیا می خواهید شعله عقلتان را خاموش کنید و در ریتم ناریتم خوش بودن روزگار بگذرانید؟
به تصویر آغازین رویایتان بازگردیم: کمی درنگ کنید، مردی که مقابلتان با غم هایش احساسات شما را تحریک می کند و حس می کنید عمیقا دوستش دارید، آیا به راستی چهره ای واقعی از محبوبتان است یا نه، آن فردی است که خود را به تقلب اصل نشان می دهد؟
نهایت کلام، احساساتان را به هنجار کنید و اجازه ندهید شور زندگی تان، در مسیرهای نادرست به هدر برود. عاشق انسانی باشید که گیتارش را کوک کرده و در کنار شما قایق را به سمت خورشید سکانداری کند. مردی که در رویای شما دیده می شود، با مشاهده شما می خواهد دور شود. شاید تحت تاثیر حضورتان تقلایی بکند؛ اما بسیار اثرپذیر بوده و در کنار دیگران به سادگی تلاش برای انضباط ذهنی را رها می کند.