تبعیر خواب نفت ریختن بر اسکلت کله ۶ گوسفند!

ترس-نگرانی-اضطرابمعصومه:

سلام ، مادرم خواب دیده از بیابونی داره میگذره ، زنی کولی را میبینه نفت روی ۵ یا ۶ اسکلت کله گوسفند پاشیده و مشغول اتش زدن آنهاست ، مادرم میگه فکر کردم داره جادویی رو باطل میکنه یا جادو میکنه ، وقتی زن مادرم رو میبینه عصبانی میشه مادرم میگه من خودم و زدم به اون راه که فکر کنه متوجه کارش نشدم و قدم ها مو تند تر کردم چون تو خواب خوفی من و گرفته بود اگه مثل همیشه لطف کنید تعبیر کنید ممنون میشم ازتون.

تفسیر:

ریشه اضطراب های مادرتان به سطحی نگری و فکرهای نادرست بر می گردد. آیا تاریکی ترسناک است؟ آیا دیگران می خواهند به من صدمه بزنند؟ آیا زلزله می شود؟ و… همه از تصوراتی است که می تواند زندگی فرد را تیره و تار کند.
بیابان نماد تهیگی و بی حاصلی است. گوسفند موجودی سطحی نگر و اسکلت کله آن نماد تصوراتی بی حاصل است. جادو نیز فکرهای نادرست و تباه را نشان می دهد. مادرتان گرفتار فکرهای ناگورای است که به هیچ وجه ریشه منطقی نداشته و بر توهمات پایه دارند. او درون خویش را با انرژی منفی این فکرها آکنده می کند و به همین دلیل گرفتار استرس و حالات آشفته است.
به مادرتان بگویید برای رهایی از این وضعیت باید خرافه را کنار بگذارد. به ریشه تصوراتش توجه نماید و پی به بی پایه و اساس بودن آن ها ببرد. از هیچ درون چاهی غول تاریکی بیرون نیامده و کسی را نبلعیده است. هوشیار که باشیم جهان اطراف ما لمس پذیر و قابل ادراک است. بنابراین، به جای فکر و خیال کردن درباره مسائلی که دارند، با آن ها روبرو شده، ماهیتشان را شناسایی کرده و با اعتماد به نفس حلشان کنند. آیا این گونه بهتر نیست؟!

پاسخ:

با سلام ، مادرم خیلی ازتون تشکر میکنند ، اول که برای مادرم شروع به خوندن تعبیر کردم فکر کرد شوخی میکنم ، چون همیشه ما با منفی نگری و منفی بافی مادرم مشکل داریم! واقعا تعجب کرد ، مادرم میگه شما من و از خودم بیشتر میشناسید!!خیلی ممنون از لطفتون ، از خدا میخوام بهترینها رو براتون رقم بزنه.