تعبیر خواب نذر کاشتن گندم

گندمروح انگیز:

با سلام دیشب خواب دیدم نذر کردم در ظرفی برای دخترم گندم بکارم که تا سبز شدنش دخترم ازدواج کند گندمها سبز شدند و من آن را با ظرفش در بالاترین قسمت هال گذاشتم و نگران شدم که علی رغم سبز شدن گندمها چرا دخترم ازدواج نکرد… در همین نگرانی بودم که به یک باره دیدم سه مرد که یکی از آنها مسن بود وارد منزلمان شدند و از دخترم برای پسر مورد علاقه اش خواستگاری کردند همسرم هم نگاهی به من انداخت و با خوشحالی گفت که نذرم ادا شده. همه خیلی خوشحال بودیم .( دخترم به فردی علاقه مند است.)

تفسیر:

دسترنج زندگی تان را با پنداره های اشتباه و پیروی از احساسات فاقد اعتبار تباه نکنید. یکی از فجیع ترین اشتباهاتی که این روزها مادرها مرتکب می شوند، به خاطر احساس مادرانه دست روی عقل گذاشتن و از خواست فرزندان پیروی کردن است. چه بسیار دخترانی که مادر از سر و سرشان با خبر است، و به جای آن که چراغ روشنایی به دستشان دهد، کور کورانه از توقعات و آرزوهای کودکانه شان پیروی کرده و به این ترتیب، بانی مشقت و رنج دخترشان می شوند. روح انگیز عزیز، برای دخترتان مادری مدبر و عاقبت اندیش باشید و در امور زندگی تفکر منطقی را حاکم کنید تا خوش باوری فساد را در زندگی تان وارد نکند.
نذر به معنای وعده ای است که خدا یا مافوق با فرد می گذارد تا در صورتی که به آن عمل کرد، مورد پذیرش قرار گیرد. اما، در خواب، این شما هستید که شرایط وعده را مشخص کرده اید. آیا این امر صحیح است؟ یاد دختر جوانی افتادم که برایم تعریف می کرد در دوران کودکی موهای عروسک هایش را قیچی می کرده و بعد به خدا می گفته، اگر وجود داری موهای عروسکهایم را به حالت اول برگردان؟! دوست خوبم، ما برای خدا قوانین وضع نمی کنیم، از قوانین خدا پیروی می کنیم تا به اهدفمان برسیم. گندم نماد تلاش، ثمره و دسترنج است. گندم هدفی را نشان می دهد که ما از دل برایش مایه می گذاریم و زندگی مان را وقف آن می کنیم. طبیعی است که دوست نداریم، اتفاقی برای آن بیافتد. اما، خودتان دارید به پیشواز اتفاق می روید. سه عدد احساس و جوان مورد علاقه دخترتان نماد هدفی است که به پشتوانه احساسات انتخاب شده است. برای مثال، چون دخترتان کسی را دوست دارد، شما این دوست داشتن را حکم قطعی فرض کرده و خواستار تحقق خواسته دخترتان می شوید. در حالی که یک مادر مدبر، ابتدا معیارهایی برای شناخت و شدنی بودن موضوع وضع کرده و بعد از کسب اطلاعات کافی هدفی را موجه می داند.
به هر ترتیب، احساسات را کنار بگذارید. از روی منطق به شناخت راه حل مسائل بپردازید و با اتکا به مستندات معتبر درستی یا نادرستی آن ها را دریابید. گاه گلی بسیار زیبا گیاهی گوشتخوار است که می تواند به شما یا عزیزانتان صدمه وارد بکند. پس هوشیار و اهل کشف و درک باشید.