نذر برنج در حرم امام رضا

خجالت-ترسفرشته:

سلام توخواب دیدم رفتم حرم امام رضا بعدرفتم قسمت نذورات میگم اقا برنج منوبدین مرده هم گفت تموم شده منم گفتم قبض غذادستمه چطورتموم شده بعددیدم مرده بلند شددریه قابلمه روباز کرد توش برنج بود یه ظرفم گرفت دستش میخواست برام بکشه بعدمن به گوشیم نگاه کردم دیدم کسی که دوستش دارم دوباربهم زنگ زده تعبیرش چیه مادرمم دوکیسه برنج واسه خوشبختیم نذرکرده اونجا.

تفسیر:

اجازه ندهید خجالت ها، ترس ها، دلبستگی ها و کلا احساسات باعث شود از حقتان بگذرید.
دوست خوبم، امام رضا عدم تعلق را نشان می دهد. یکی از تعلق ها نیز شرمساری خارج از قاعده است. زمانی که فرد حاضر نیست غذای شما را بدهد، این حقی است که باید گرفت. اما اگر خجالت بکشید و چیزی نگویید، طبیعی است که کسی هم چیزی به شما نخواهد داد. اما در صحنه دوم، عشق می تواند تعلق خاطر دیگری باشد تا اجازه دهید از شما سوء استفاده شده یا حقتان آن گونه که باید ادا نشود.
فرشته خانم، حق گرفتنی است. به خصوص در جامعه ای که کسی معنای نذر (بخوانید حقوق شهروندی و انسانی آدم) را باز نمی شناسد، اگر به انتظار بنشینید تا افراد پشت خط قرمز بنشینند و حقوق شما را رعایت کنند، سخت در اشتباه هستید. گاه باید قیام کرد و حق خود را فریاد کشید.

پاسخ فرشته:

یعنی کسی رودوستش دارم وباهاش قهرم باید من باهاش اشتی کنم یافراموشش کنم؟

پندارنو:

آنچه رویا نشان می دهد، تاکید روی حق است. شاید آن فرد نیز توقعات خارج از قاعده داشته، درست مثل توزیع کننده نذورات، و باید جلویش می ایستادید. این شما هستید که ریشه مسئله را می دانید. البته خواب پیامی فراتر از یک موضوع خاص دارد و شما را دعوت می کند تا در امورتان بدانید نباید به خاطر احساسات حقوق اجتماعی و انسانیتان را نادیده بگیرید.