تعبیر خواب محمد نام فرزندم بود

نوزاد-حوله نوزادساجدی:

سلام. متاسفانه خوابم بازم حذف شده دوباره میذارم امیدوارم این بار بتونم تعبیرو ببینم.
مشابه این خواب رو بازم دیدم برا همین مطمئنم که مهم هست.

خواب دیدم در مکانی اداری هستم که بیشتر شبیه مدرسه بود . داشتم فرمی رو پر میکردم که به سوال اسم فرزند برخوردم. (من ۳ ساله که ازدواج کردم ولی هیچ وقت قصد نداشتیم فرزندی داشته باشیم) من به خانمی که پشت میز روبروی من نشسته بود گفتم اون که هنوز بوجود نیومده که من به اسمش فکر کرده باشم. بعد اون گفت به هر حال ما باید اسمش رو داشته باشیم و ثبت کنیم. منم همونجا لحظه ای فکر کردم بعد نوشتم محمد (اسم همسرم .پدر برادر وپدر بزرگ و جدم محمد هست.) بعد در ادامه خواب رسیدم خونه و همسرم با یه نوزاد پسر در حال حمام کردن بودن من رفتم و بچه رو با حوله بیرون آوردم بعد روی تخت خوابم روی پاهام خوابوندمش و با شیشه بهش شیر دادم چون میدونستم که هنوز او به دنیا نیامده تا بتونم بهش شیر بدم. (سرتا سر خواب همه چیز عادی بود)
لطفا تعبیر خواب مرا بگویید. ممنونم.

تعبیر خواب:

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. چرا نعمتی که خداوند به شما ارزانی داشته حاضر نیستید ببینید و به آن توجه لازم را نشان دهید. برکتی در زندگی شما موج می زند؛ اما به گونه ای رفتار می کنید گویا اصلا نیست. آن خوبی خوشایند دلپذیر را درک کنید و به آن بال و پر دهید تا زندگی تان را تعالی بخشد.

فرم اشاره به اطلاعاتی دارد که باید وجود داشته باشد، بچه موجود در خانه نیز مستند همین معنا و چیزی است که وجود دارد. در نقطه مقابل، در صحنه اول می گویید بچه ای بوجود نیامده و در صحنه دوم همچنان معتقدید او وجود ندارد. حلقه واسط این نمادها محمد است. محمد اشاره به پیامبری دارد که حی و حاضر و با دلایل مستند در میان قوم مبعوث شد، اما اعراب حاضر به پذیرش واقعیت وجودی او نبودند. دوست خوبم، تعبیر خواب کودکی که از حمام خارج می شود، یعنی بدون هیچ گرد و غباری کاملا واضح است که حضور دارد. چرا این قدر باید به پیش فرض های ذهنی تان بچسبید و نخواهید واقعیت را درک کرده و در مسیر درست حرکت کنید؟! واقعیت این است که بنیان خوبی در زندگی تان شکل گرفته است. جوانه ای سر از خاک بیرون زده و باید با درک موقعیت و آبیاری آن جوانه مقدمات فردایی بهتر را برای خود رقم بزنید. افق دیدتان را وسعت داده و موقعیت پیش آمده را درک کنید. برای مثال، موقعیت کاری به شما پیشنهاد شده که پله اول رسیدن به قله هاست؛ اما شما متوجه این معنا نیستید و آن گونه که باید و شاید به آن نمی پردازید.
عمیق بیاندیشید و قدر موقعیت پیش آمده را بدانید تا فردا متاثر و نادم نشوید.