از ازدواج با دختر مورد علاقه ام ناراحت بودم

مرد-ناراحتعلی:

سلام،خواب دیدم شب عروسیم با دختر مورد علاقه ام است ولی اصلا خوشحال نیستم لطفا تعبیرش را بگویید.

تفسیر:

از پذیرش مسئولیت واهمه دارید. به جای تمرکز روی نقاط منفی و مشکلات احتمالی، تمرکزتان را روی ارزشمندی هدفتان قرار دهید.
عروسی شروع مسئولیت جدید و دختر مورد علاقه نماد هدف ارزشمند است. در این بین چه می شود که فرد سرشار از حس ناخرسندی می گردد؟ بله، توجه کردن به مشکلات مسیر و سختی مسئولیت شخص را مضطرب و پریشان می کند.
مزاج جوانان عصر ما ضعیف شده و فرهنگ مسئولیت گریزی و راحت طلبی شایع شده است. دوست خوبم، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. پذیرش مسئولیت و زیر بار مشکلات زندگی رفتن است که از ما انسان هایی قوی تر و شایسته تر می سازد. عافیت طلبی صفت آدم ها سست عنصر و دارای طبع حقیر است.
آمادگی پذیرش مسئولیت زندگی تان را در خود بازیابید و راه صحیح زندگی را در تلاشی سخت و پی گیر ببینید. به این ترتیب است که اهداف زندگی دسترس پذیر می شوند.