می خواهم برای پدرم شیرینی بگیرم

پدر-دخترمینا:

سلام دوست عزیز.خواب دیدم بابام داشت به مامانم میگفت سه شنبه روز پدره میخام برم واسه بابام شیرینی بگیرم ببرم براش(پدرشون سالهاست فوت شده)لطفا تعبیر کنین نگران بابام هستم چون بابام مدتی هست که توانایی راه رفتن نداره :-(

تفسیر:

به جای نگران شدن، یک کم از پدرتان یاد بگیرید. پدر شما برای پدر خودش چگونه بود؟ بگذارید بگویم، حرمت نگهداری دلنواز! فرزندی که حضورش قلب پدر را شاد می کرد. آیا شما هم این گونه هستید؟ بعید می دانم. تا فرصت دارید و تا وقت هست، پدرتان را تیمار کنید و قلبش را با حضورتان شاد نمایید.
پدر و مادر دو سمت حامی شخصیت انسان را نشان می دهند. یکی ستونی برای اتکا کردن و دیگری بستری برای رستن است. یکی عقل را سیراب می کند و به آدم همت می دهد و دیگری احساس را بهره می دهد و به آدم انگیزه می دهد. دوست خوبم، زمانی که پدرتان می گوید روز پدر است و می خواهم شیرینی برای پدرم ببرم، یعنی قصد دارم با حضورم جان پدر را سیراب از حضور خود کنم، برای او پرتویی از انرژی مثبت باشم؛ و این که پدربزرگتان فوت کرده، یعنی این فرصتی که اکنون شما دارید، محدود است. چند سال دیگر سایه پدرتان را خواهید داشت؟ کوتاه نظری های نفس و خودبینی های جان را کنار بگذارید، همان گونه که اگر مادر بودید، لحظه ای از توجه به فرزندتان دریغ نمی کردید، قلبتان را سرشار از مهر والدین کنید و به آنها طعم جوانمردی علی را بچشانید. باشد که با رضایت خاطر کامل از شما جان بسپارند.