تعبیر خواب ملاقات با مادر بزرگ

مادربزرگ-سیبوفا:

سلام روزتان خوش
من خواب دیدم که در خانه ای بزرگ که تا به حال نرفته بودم دو تن از آشنایانی که فوت کرده بودند را ملاقات کردم ! یکی از آنها مادر بزرگ خودم بود ! در خواب یکی از آنها شروع به صحبت درباره من کرد اما هیچکدام از صحبت ها را یادم نمی آید ! فقط میدانم صحبت بسیار جدی بود ! چهره آنها حالت اضطراب داشت ! انگار اتفاق مهمی قرار است بیفتد ! زمانی که از خواب بیدار شدم چشمانم خیس اشک بود ! چند روز است در فکر فرو رفته ام ! اگز امکان دارد راهنمایی کنید !

تعبیر خواب:

انفعال را کنار بگذارید. اگر ده دقیقه فرصت دارید تا جلوی فاجعه ای را بگیرید، از آن ده دقیقه استفاده کنید و تمام تلاشتان را برای رفع مشکل بنمایید.
تعبیر خواب مادربزرگ وراثتی است که در فرد به جا می گذارد و رگه های رفتاری و احساسی را نشان می دهد. در رویای شما، پیداست مادر بزرگ تان از آن دست آدم هایی بوده که وقتی گرفتار شرایط بغرنج می شده، متوقف می مانده و می گذاشته تا جریان وقایع ناگوار سرنوشتش را رقم بزند. مرده نیز نماد فرصتی است که اگر درنیابید، می سوزد و به باد می رود و خانه بزرگ میدانی از امکانات را نشان می دهد که می توان از آن برای رفع مشکل بهره برد.
دوست خوبم، به جای آن که بگذارید اتفاقات برایتان سرنوشت ساز باشند، بپذیرید که قادرید بر مسائل تاثیر گذاشته و با نقش آفرینی تان تصمیم ساز زندگی باشید. آیا مزیت برجسته انسان های بزرگ جز این است؟ نمی دانم انیمیشن زیبای مولان را دیده اید یا نه، دختری که به جای تسلیم شدن به سرنوشتی که دیگران برای او در نظر گرفته بودند، علیه همه باورهای نادرست جامعه طغیان کرد و برای حفظ کسانی که دوستشان داشت جنگید و توانست سرزمین اجدادیش را از خطری بزرگ ایمن بدارد. اجازه ندهید محیط برایتان تصمیم گیری کند، آستین همت را بالا زده و نشان دهید می توانید جریان حوادث را تحت تاثیر خود قرار دهید.