معاشقه با بچه

زمین-بایرپریسا:

با سلام و خسته نباشید
من برای چندمین بار خواب می بینم که با بچه ای معاشقه می کنم، حتی یک بار هم در خواب دیدم که با بچه ی دیگری رابطه جنسی دارم، در هر بار بچه ی متفاوت دیگری را می بینم،ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید چون خیلی فکرم رو مشغول کرده.

تفسیر:

دلیل شکست هایی که می خورید در اشتباهات خود شماست. به نظرتان، اگر زمینی را بدن شخم و آماده سازی بذر بپاشند، چه اتفاقی می افتد؟ محصولی عاید کشاورز نمی شود، زیرا به مقدمات لازم توجه نشده است.
کودک نماد نهالی ناآماده است که هنوز تا به بار نشستن و میوه دادن زمان زیادی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. شاید بسیاری از کارهایی که شما به آن ها دست می زنید، نیز پتانسیل خوبی داشته باشند؛ اما وقتی سرمایه گذاری مناسب انجام نگیرد و وقت و انرژی مناسب صرف تدارک شرایط لازم نشود، بدون تردید با شکست مواجه خواهید شد.
قوه تمیزتان را تقویت کنید و برنامه ریزی دقیق داشته باشید تا پرنده موفقیت لب پنجره اتاقتان بنشیند.