مردانی که سرهای خود را بریدند!

صحرا-بیابانبنفشه:

سلام خوابی دیدم که در خواب صدایی به من گفته میشه اینجایی که هستی امام زاده قاسم هست(در بیداری نمیدانستم این امام زاده وجود داره) ولی میبینم که در صحرایی قرار دارم که توی خواب میدونم کربلاست سه مرد با لباس عربی روبروی من ظاهر میشن و سر خود را میزنن من فقط نگاه میکنم و تعجب میکنم هیچ خونی نمیبینم و دوباره سرهای خود را سرجاشون میزارن و از خواب می پرم .ممنون میشم این خواب تفسیر بشه.

تفسیر:

شجاعتتان را با حکمت همراه کنید. دلی نیرومند که از عقل پیروی نکند، ظرفیت خود را به هدر می دهد. قاسم نماد جوانی و شجاعت است، اما چگونه شجاعتی؟ امام زاده قاسم در عرصه کربلا اشاره به جوانی دارد که در طریقت حق نهایت شجاعت را نشان می دهد؛ اما در رویای شما عدد سه نماد احساس و سه مردی که سرشان را می برند، یعنی شجاعتی که به جای عقل نیرو گرفته از احساس هستند.
دوست خوبم، برای همین شما محل را بیابانی خشک و برهوت می بینید. هنگامی که شجاعتتان را در خدمت هدفی ارزشمند قرار ندهید، ختم می شود به اعمال بی حاصل و جلوه گری هایی که خیری در آن نیست. پس، مراقب باشید که انرژی تان را وقف چه می کنید. شجاعت هنگامی که در جانب حق و حقیقت باشد، می تواند شگفتی بیافریند.
اما، خواب پیامی نیز درباره مسئله پیش رویتان دارد. با وضعیت دشواری روبرو هستید. بیابان نماد کمبود و تنگدستی است. و در برابرتان مشکلاتی قرار دارند که باید برای روبرو شدن با آن ها دلی بزرگ و فکری منسجم داشته باشید. با از خود گذشتگی، یعنی چشم پوشی کردن از منافع کوتاه مدت مادی، و اراده ای محکم می توانید پیش بروید و بر مشکلات چیره شوید.