تعبیر خواب ماهیهای قرمز در گلهای قالی محو شدند

زن-دقتمریم:

سلام،خوابی دیدم و اون به این صورت بود که انگار یه عالمه ماهی گلی خریده بودیم،به این نیت که چون ماهی ها بدون مراقب میمونن و میمیرن،ما یه عالمشون رو بخریم و مواظبشون باشیم تا نمیرن ، بعد اینا همشون تو یه ظرفی بودن که وقتی یهو بهشون نگاه کردم همه آب ظرف تموم شده بود یا خالی شده بود ،مث اینکه بخوان آبشون رو عوض کنن و فراموش شده باشه ،من یهو ترسیدم که نکنه مرده باشن و دیر رسیده باشم ،بدو بدو رفتم یه سطل آب آوردم و ریختم روشون،همش میترسیدم که دیر رسیده باشم،اما وقتی نگاه کردم ماهی ها زنده بودن همه شون ،ولی یک تعداد از اونها انگار نمیخواستن زنده بمونن و به محض اینکه آب رو ریختم تو ظرفشون ،خودشونو پرتاب میکردن بیرون از ظرف تا بمیرن
من هی تلاش میکردم که نجاتشون بدوم و برگردونمشون به ظرف آب ،اما هرچی رو زمین رو نگاه میکردم نمیتونستم تشخیص بدمشون،انگار که با رنگ گلهای قالی یکی شده بودن ،هی دست میکشیدم روی زمین که پیداشون کنم، با همون حال بد هم از خواب بیدار شدم.

تفسیر:

دقت را فدای سرعت نکنید. زمانی که فرد با شتابزدگی و بی دقتی شروع به کاری می کند، دلواپسی را جایگزین اشتیاق کرده و نتیجه عدم موفقیت و ناکامی خواهد بود. کسی که با سرعت و بدون تامل کافی شروع به زدن تست های کنکور می کند، طبیعی است که حاصل ماه ها مطالعه را برباد خواهد داد و آدمی که هنوز به درستی متوجه وظایفش نشده، دست به کار انجام آن ها می شود، معلوم است که با سرزنش مدیر خود روبرو خواهد شد.
ماهی های قرمز به فرصت هایی اشاره دارند که باید با انگیزه و اشتیاق به آن ها بپردازیم. مردن نیز نماد از دست رفتن این فرصت هاست. زمانی که ماهی ها را خریده اید، یعنی می خواهید با در اختیار گرفتن موقعیت مانع از هدر رفتن فرصتها شوید؛ اما شتابزدگی شما را از هدفتان باز می دارد. ماهی ها میان گل های قالی قابل مشاهده نیستند. گل قالی با صبر و ظرافت بافته شده است. تشخیص ندادن ماهی ها در میان گل های قالی نشان می دهد رفتار شتابزده و فاقد دقت نظرتان باعث می شود راه درست انجام کار را نیابید.
اعصابتان را کنترل کنید. در برابر مشکلات زندگی، گرفتار هیجان زدگی نشوید، با آرامش و دقت نظر راه حل را بیابید و از خطوط منطق پیروی کنید تا بتوانید با موفقیت از پس مشکلاتتان بر بیایید. انسانی که بلد است هیجانات درونی را مهار کند، انرژی خود را حفظ کرده و در هنگام انجام کارها می توان در چهره او عدم دلواپسی و شوق به انجام کار را توامان مشاهده کرد. بکوشید این گونه باشید.

پاسخ مریم:

سپاس و ممنون از لطفتون.