مادرم داشت دخترم را میکشت!

زنساناز:

با سلام خواب دیدم دخترم(که ۱۸ ماهه است)مادرم قصد کشتن او را دارد. اول ۱ چیزی به پشتش زد خون اومد اما نمرد بعد ۱ رگ از پهلوشو زد و دید نمرد بعد گفت بذار رگ گردنشو بزنم راحت بشه اما نمرد و زنده بود خودم و تمام خانوادم به جز پدرم تو خواب شاهد این ماجرا بودیم.

تفسیر:

چرا به دیگران اجازه می دهید، وارد حریم شخصی تان شده و احساساتتان را جریحه دار کنند؟ ساناز عزیز، خوب بودن منفعل بودن نیست. هر انسانی شخصیت خود را دارد و باید مورد احترام دیگران از جمله همسر، والدین و اعضاء خانواده قرار گیرد. به هیچ کس، تحت هر عنوانی که می خواهد باشد، اجازه بی حرمتی و آزار رسانی به خودتان را ندهید.
شما و اعضاء خانواده همگی شاهد یک عمل اشتباه هستید، ولی هیچ کاری نمی کنید. تفاوت شما با آن کودک در این است که شما می توانید مانع شوید، اما کودک کاری از دستش ساخته نیست. البته پدرتان حاضر نیست، شاید دلیلش این باشد که پدرشما از نظر خصوصیات اخلاقی با بقیه فرق دارد و اهل انفعال و کوتاه آمدن در برابر تجاوزکاری دیگران نیست.
به هر ترتیب، آن زن مادر شماست و شما مادر کودک و وظیفه یک مادر حمایت کردن و حفاظت است. مادرتان از پشت به کودک ضربه می زند. از پشت زدن یعنی قربانی قادر به دیدن نیست، اما شما که دارید می بینید چه اتفاقی دارد می افتد پس چرا واکنشی نشان نمی دهید؟ نکته بعد، رگ شریان خون است و پهلو محل تصفیه احساسات. زدن رگ پهلو می تواند احساسات کودک را منقلب کند؛ چرا احساسات شما منقلب نمی شود و چرا عصیان نمی کنید؟ در صحنه پایانی رگ گردن نماد عصبیت است. مادرتان می گوید رگ گردنش را بزنم راحت شود، یعنی نسبت به قربانی احساس مسئولیت می کند، شما چرا رنگتان برافروخته نشده و احساساتتان به هیجان نمی آید تا برابر این رفتار نادرست با تمام وجود بایستید؟
اکنون که معنای کلی هر نماد را دانستیم، بیایید آن کودک را برداریم و شما را به جای او بنشانیم. خواب تعبیر شد: بعد کودک شخصیت شما باعث شده تا دیگران به خود اجازه آزارتان را بدهند. آنها شما را می رنجانند و به اعماق درد و رنج می کشانند؛ ولی شما در حالی که متوجه رفتار نادرست و ناموجه شان هستید، عملا هیچ کاری نکرده و همه چیز را درون خود می ریزید.
دوست عزیز، دفاع از حق یکی از مهمترین ویژگی های انسان آزاده و بالغ است. یک شخصیت بالغ به هیچ انسانی اجازه نمی دهد، به حریم شخصی او ورود کرده و هرچه دلش خواست بکند. برابر رفتار نادرست دیگران محکم بایستید و از حقتان دفاع کنید.