تعبیر خواب مادربزرگ برهنه بر ویلچر

کمک-همیاریمرضیه:

من مامان بزرگم یک ماهه فوت شدن حالا عمه ی من که دخترش باشه خواب دیده مامان بزرگم لخت لخت روی ویلچرش نشسته بود بعد عمه ام روی پاهاش ی پتو انداختن میشه تعبیرشو بگید نگرانیم که خدای ناکرده حالشون اون دنیا خوب نباشه.

تفسیر:

عمه شما باید قلبش را سرشار از محبت و خالی از افاده کند. زمانی که دل را خالی از غل و غش کنیم، نزدیکانمان را خودمان می بینیم و بدون هیچ ناخرسندی به آن ها خدمت می کنیم. آیا جز این است؟
برهنه بودن یعنی در معرض قرار داشتن و بی حفاظ و دفاع بودن؛ و ویلچر نشان می دهد فرد نیازمند کمک دیگران است. به زبان ساده، مادربزرگتان نماد فردی است که قادر نیست امور خود را به انجام رسانده و زندگی اش را سامان بخشد. در نقطه مقابل پتو از گزند سرما و غم و اندوه ایمن نگه می دارد.
همان طور که گفتم، عمه شما می تواند به داد دل عزیزانش برسد و با رفتاری بدون منت و خالی از نفس پرستی موجبات گرمابخشی زندگی آنان را فراهم آورد. پس چه جای فاصله گرفتن و خود را کنار کشیدن؟
اما، مادربزرگتان در آن ماه های آخر مراقبت نفس را کنار گذاشته بودند و این امر از وجهی به دلیل کهولت سن بوده؛ اما ما اجازه نداریم تحت هر شرایطی ولو بیماری یا سن و سال بالا خود را رها کنیم و به سلامت رفتارمان بی توجهی نماییم.