تعبیر خواب زمین

دختر-باهوش-خلاقمهسا:

سلام خسته نباشید !! من چند وقت پیش یه خواب عجیبی دیدم ممنون میشم تعبیرش کنید !!
خواب دیدم که آسمون قرمز بود و کره ی زمین درست رو به روی خونمون ولی با کمی فاصله قرار داشت درحالی که خودمون هم روی زمین زندگی میکنیم ! من داشتم از جایی که پنجره ی آشپرخونه قرار داره بیرون رو نگاه میکردم ولی اون قسمت اصلا دیوار نداشت مثل این که یه دیوار خونه نباشه !! همون موقع خواهرم از پشت سرم اومد و گفت : قیامت شده ؟؟ منم گفتم : آره !! و بدون اینکه چیزی زیر پام باشه راه افتادم و توی آسمون شروع کردم به راه رفتن به سمت جلو !! خواهرم هم پشت سرم اومد !!
من خیلی زیاد خواب میبینم که دارم روی آسمون راه میرم یا پرواز میکنم …. میخواستم بپرسم که تعبیر خاصی داره ؟؟
با تشکر !

تعبیر خواب :

در موقعیت جدیدی که با آن روبرو می شوید، درکی خلاقانه از فضا و شرایط داشته باشید و با شناسایی قواعد کار، امورتان را نظم بخشید تا بتوانید موجبات موفقیت خود و نزدیکانتان را فراهم آورید. فرض کنید به شهرستان منتقل می شوید یا به کشور دیگری مهاجرت می کنید، طبعا فرهنگ جدید الزامات خود را دارد و شرط موفقیت شما درک آنهاست.
رنگ قرمز آسمان اشاره به شرایط متحول دارد و قیامت یعنی نتیجه ای که برداشت می کنید حاصل عملکرد خودتان است. در این بین، تعبیر خواب زمین وجود قوانین مشخص و شناخته شده ای دارد که ما بر اساس آنها زندگی می کنیم؛ منتها در خواب شما فضا دیگرگون شده است. در حالی که کره زمین را مشاهده می کنید، خود بر روی آن زندگی می کنید؛ یعنی با فضایی روبرو هستید که هرچند بسیار نو و متفاوت است، اما همانند کره زمین باز هم قواعد مشخصی دارد که باید آن ها را بشناسید.
حال باید پرسید چرا شما از پنجره آشپزخانه به این صحنه نگاه می کنید؟ آشپزخانه محلی است که مواد مختلف طبق اصول با هم ترکیب شده و غذایی آماده می شود. بله، آشپز زندگی تان باشید، یعنی راه رسیدن به موفقیت را بیابید و آن را بپیمایید. دیوار آشپزخانه سرجایش نیست؛ یعنی باید از محدودیت های ذهنی تان رهایی یابید. در روانشناسی رفتارگرا مسیری که چند بار فرد با مانع روبرو شود، دیگر انتخاب نمی شود، زیرا در ذهن فکر می کند آن مسیر همواره مسدود است. درک دوباره و آگاهانه یعنی رهایی از این دست محدودیت های درونی. قدم گذاشتن شما در فضا نیز با پیروی خواهرتان روبرو می شود. آنچه شما درک کنید و نحوه استنباطتان می تواند نزدیکانتان را متاثر کرده و باعث موفقیت آنان نیز شود.
دوست خوبم، موانع ذهنی را کنار بگذارید، شرایط جدید را خلاقانه اکتشاف کنید و راه موفقیت را بیابید. اندکی صبر، سحر نزدیک است.
در خاتمه این را هم بگویم، لازم نیست ده ها خواب ببینید تا به شناخت برسید، اهل دریافت که باشید درک معنای همین یک خواب می تواند گره گشای بزرگی باشد. پس، ساده از کنار آن عبور نکنید.