فرار از سگ ، گرگ ، انسان…

فرارسینا:

سلام و خسته نباشید.من هر از گاهی از دوران گذشته تا امروز خواب می بینیم که از طی یک اتفاقی از یک حیوان هر بار یه چیز (سگ، گرگ، قوچ و بعضی وقتا هم یک انسان) فرار می کنم و اون موجود تعقیبم می کنه همیشه تونستم فرار کنم!ممنون

تفسیر:

موجودی که از برابر آن می گریزید، نشان دهنده نقطه ضعفی است که در برابر مسائل از خود نشان می دهید. برای مثال، سگ حیوانی است که احساس ترس را خیلی خوب در طرف مقابل تشخیص می دهد و به اصطلاح ترس را بو می کشد. بنابراین، زمانی که از برابر سگ فرار می کنید، یعنی ترس و اضطراب هنگام روبرو شدن با مشکلات سراغتان می آید و برای حل مسائلتان باید بر ترس هایتان چیره شوید.
گرگ درنده است و هنگام حمله به گله گوسفندان آن ها را متفرق و شکار می کند. بنابراین، نشان می دهد هنگامی که مسائل سر دشواری می گذارند، از خود انفعال نشان می دهید که باید در این مواقع استواری کنید و همتتان را افزون نمایید.
آدم معانی متفاوتی دارد. بسته به این که جنسیتش چیست و چه حالت و فیزیکی دارد. برای مثال، اگر افرادی بربر و وحشی دنبالتان کردند، یعنی شخصیتی تعلیم نیافته دارید که باید با تربیت و آموزش قابلیت هایتان را توسعه دهید.
اما، این که در خواب می بینید همیشه توانسته اید بگریزید، به سادگی نشان داده در طی زندگی از روبرو شدن با مسائل اجتناب کرده و همیشه خودتان را کنار کشیده اید. آیا شما طعم زندگی واقعی و هیجان روبرو شدن با مشکلات و پیروزی بر آن ها را تا کنون تجربه کرده اید؟