تعبیر خواب فرار از حمله تمساح

Antivirus and firewall protection concept
Antivirus and firewall protection concept

حمید:

من قبلا خواب دیدم تو جلسه خواستگاری پسرعموم نشستم و خانواده عروس با این ازدواج موافقت کردن و بعد از اون قرار بود برای من بریم خواستگاری. الان چند ماه از اون خواب گذشته و نصفه خوابم تعبیر شد و  پسرعموم ازدواج کرده و می خواستم ببینم بقیه خواب یعنی چی؟

چون شرط خواستگاری رفتن برای من، قبولی من در مقطع دکتری است و من کیس های خاصی مدنظرم هست که احتمال کمی داره من رو قبول کنند ، می خواستم بپرسم این یعنی من در دکتری قبول می شم و برای خواستگاری میریم جلو و ازدواج می کنم؟

من قبلا خواب دیدم دارم یه سمت دیگه ای نماز می  خونم و تعبیرش رو دیدم این بود که میرم مکه ، این خوابم هم درست بود و من یه ماه دیگه میرم مکه، پشت بند این خواب یه خواب دیگه دیدم که تمساح ها بهم حمله کردن و من از شرشون فرار کردم و چنتاشون رو هم کشتم و بعد از اون یه جا ایستاده بوم و گفته بودن که داره پیامبر از اینجا رد می شه و من منتظر شدم پیامبر رو ببینم که از خواب بیدار شدم ، تعبیر این خواب یعنی چی؟

 

تعبیر خواب:

از این که ناامیدتان می کنم عذر می خواهم؛ اما مگر خواب ها را می توان همین طور سر راست و عطف به ظاهر تعبیر کرد و انتظار صدق داشت؟ خواب ها تمثیل هستند و برای رمزگشایی از آن ها باید زبانشان را شناخت. تعابیر سنتی نیز بسیار گمراه کننده اند. آیا هزاران انسانی که خواب نماز خواندنی شبیه شما را دیده اند و… می بینند، همه به مکه می روند؟ آیا هر کسی که خواب افتادن دندانش را ببیند، عزیزی را از دست می دهد؟ هر کسی از ظن خود شد یار من/ وز درون من نجست اسرار من.

دوست خوبم، ایمان دو گونه است. لابد داستان موسی و شبان را شنیده اید. نوع اول و غالب ایمان ایمان چوپانی است و خدا با ارضاء احساسات و تلنگر به تمایلاتمان ما را در مسیر نگه می دارد. در این نحو، ما به تعالی نمی رسیم، اما در قهقرا نیز سقوط نمی کنیم. این گونه است که شما تمساح های مزاحم را می کشید. چوپان طریقت را نمی شناسد، اما قلب پاکش او را به سوی خوب بودن و خوب زیستن هدایت می کند و در آن نگه می دارد. اما، ایمان دیگر ایمان موسایی است. در این وجه ایمان، انسان قادر به درک و تشخیص طریقت می شود و می داند پایش را کجا گذاشته و بر کدام جاده و به سمت کدام مقصد در حرکت است. تفسیر سه خواب شما در رابطه با همین معانی است: پایتان را کجا گذاشته اید، یعنی از چه ابزاری استفاده می کنید، بر کدام جاده اید، یعنی کدام شیوه را برگزیده اید و به سمت کدام مقصد روانید، یعنی هدفتان چیست. مشکل شما به نقصاتان در همین معانی است. به بیان ساده، شما هدف گذاریتان اشتباه است و ابزار و شیوه صحیح استفاده نمی کنید. چگونه می توانید موفق باشید؟!

به تفسیر خوابهایتان بپردازیم:

پسر عمومی شما یک الگوی خوب و موفق برای نشان دادن طریقت صحیح دست یابی به هدف است. خواستگاری رفتن یعنی ابراز خواست و در واقع یعنی هدف گذاری. هنگامی که در  مراسم خواستگاری پسر عمو نشسته اید و نفر بعدی شما هستید، خواب دارد راه رسیدن به هدف را به شما نشان می دهد. راهش این است که باید خواسته تان را از مسیر منطقی و معقول ابراز کنید. به عبارت دیگر، از سبک و سیاق صحیح و موفقی که دیگران پیموده اند تبعیت کرده و در آن مسیر صحت گام گذارید تا به نتیجه مطلوب دست یابید. این خواب الگوی قابل تقلید و پیروی را نشان می دهد.

اما، خواب دوم معنای صریحی دارد. شما نماز می خوانید و نماز یعنی پیروی از طریقت. به نظر همه چیز خوب و صحیح می آید؛ اما قبله را اشتباه گرفته اید. ساده است و سر راست: این خواب داستان انسانی است که از تمام ابزار مناسب برای کوهنوردی استفاده می کند، اما به جای حرکت به سمت قله جایی دیگر را هدف قرار داده و طبیعی است که هرگز به نتیجه دلخواه نائل نخواهد شد. دوست خوبم، از پیله خود محق بینی خارج شو و هدفی منطقی و بجا و صد البته مشروع از دید جسم و جان را برای خود برگزین.

خواب سوم البته روح پاک شما را بر ملا می کند و پیام می دهد این روح را از جامه چوپانی خارج کرده و ردای ایمان موسایی بر آن بپوشانید. تمساح ها اشاره به تمایلات گزنده و فریبنده دنیا دارد که در مسیرتان قرار می گیرند و شما به دلیل وجدان بی آلایشی که دارید از افتادن به دامشان خود را می رهانید. در حقیقت، خواست ها و تمایلاتی را نشان می دهند که قصد کشاندن شما به بیراه را دارند. مسیری که پیامبر از آن می گذرد، اشاره به طریقت دارد. پیامبر نماد حجت و خواسته یا هدفی است که با دلیل محکم و استوار پشتیبانی می شود. انتظار شما در مسیر عبور پیامبر نماد تمنا و نیاز درونی شما برای بازنگری اساسی در اهداف زندگی و تنظیم دوباره اهداف و خواست ها بر مبنای اصول محکم عقلی است. دوست عزیزم، زمان، انرژی و فرصت های رشد و بالندگی تان را وقف راه و هدفی کنید که منطقتان آن را تایید کند. رفتن از پی آرزوها و خواست های سودایی جز سپردن زندگی به کام تمساح ها و شیاطین نفس مفید فایده ای نخواهد بود.