تعبیر خواب عقرب و هزار پای سفید دنبالمون بودند، چیست؟

عقربزینب:

سلام دیشب خواب دیدم داخل منزل با همسرم بودم که یک عقرب و دوتا هزارپای سفید دنبال ما بودن دو نفر از آشنایانمون هم اونجا بودن که چهرشون ناراحت بود.لطفا تعبیر خواب مرا بگویید.ممنون

تعبیر خواب:

تعبیر خواب شما ازاین قرار است:

آدم سرسختی هستید و به هیچ عنوان حاضر نمی شوید خطاهای خود را دیده و بپذیرید. این کار را بسیار سخت می کند. آدمی که درون خودش بپذیرد خطا کرده بسیار راحت تر می تواند وضعیت را اصلاح کند تا کسی که آن قدر خودسر است که حتی با خودش هم روراست نیست. به او چگونه می توان فهماند که قافیه را باخته، مرغ از قفس پریده و او همچنان می گوید: من حق هستم!
عقرب در خواب نماد خصومت ورزی و برخورد پرخاشگرانه است.. آیا باید نفس را کنترل کرد یا عصبیت زده پرخاش کرد؟ شما و همسرتان می گریزد. در واقع، همسرتان نماد احساسات و بخش عاطفی شما و خودتان نمایانگر بخش عقلیتان هستید. به این ترتیب، عصبیتی حاد را نشان می دهید که نارضایتی خود را به نحو خصمانه ای بروز می دهد. اما، دو هزارپا به خوبی غلظت احساسات عصبیت زده شما را نشان می دهند. هزارپا در خواب نماد جان سختی است و دو هزارپا وجود انعطاف ناپذیرتان را نشان می دهند و چهره های ناراحت، واقعیت وجودی شما هستند که در اثر عناد و لجاجتتان در حال صدمه دیدن هستند. دوست خوبم، به خود آیید و اجازه ندهید خطاهایی که می توان جلوی آنها را گرفت به زندگی تان صدمه بزنند.
اما، مشکلاتی که در زندگی تان پیش می آید، نزدیکانتان را نیز متاثر کرده و البته تنها کسی که می تواند گره از آن ها بگشاید خود شما هستید. فرار کردن یعنی اجتناب از روبرو شدن با مشکلات. ماهیت مسائلتان را درک کنید و ابتدا بپذیرید باید پرخاشگری تان را کنترل کرده و سپس بدانید برای رفع مسائل نیازمند همتی بالا هستید. هزارپا مشکلی سمج و بدقلق است که به این راحتی ها حل نمی شود. باید جدیت و پی گیری زیادی داشته باشید تا از گردنه موجود عبور کنید. اما، اگر بخواهید می توانید دست در دست نزدیکان و از همه مهمتر همسرتان برابر سختی راه بایستید و به آرامشی واقعی دست یابید.