ظاهر شدن هلال ماه

هلالامید حسین:

سلام! اخیرا خواب دیدم من در خانه مادربزرگم در حال گریه کردن بودم و هوا هم شب بود.ناگهان در جلوی چشمانم هلال ماهی ظاهر شد.ماه بزرگ بود.درست جلوی رویم.من دیدم چگونه روشنایی ماه سیاهی شب را برهم زد. و اینکه بعد از آن واقعه فلق رخ داد یعننی دیدم آسمان رنگ باخت و سفید مثل صبح شد.بعد دوباره شب شد.تعبیر این خواب برایم مهم است.

تفسیر:

راه روبرو شدن بر مشکلات و دست یابی به موفقیت را به تدریج خواهید آموخت. پس دلنگران نباشید، هرچیزی باید در مسیر منطقی و گام به گام خود پیش برود. آیا می توان قبل از آموختن جمع و تفریق و گذراندن دوره های ابتدای و متوسطه وارد دانشگاه شد؟ هر چیز منطق و گذار خود را دارد، خداوند نیز در شش روز جهان هستی را آفرید.
در رویای شما، مادر بزرگ نماد مسیر طبیعی رشد و حرکت شما برای حصول موفقیت است. اما، همان گونه که هلال ماه باید مسیر طبیعی تا قرص ماه کامل را طی کند و فلق روندی تا رسیدن به روز کامل را طی می کند، شما نیز لازم است صبور باشید. به زودی مسیر زندگی تان را خواهید یافت و درک می کنید هدف بزرگتان در زندگی چیست. آنگاه در مسیر آن پیش خواهید رفت.
در حقیقت شب نماد وضعیتی است که در آن بسر می برید و نمی دانید هدف زندگی تان چیست. هلال درشت ماه و فلق نیز موید این معنا هستند که به زودی سررشته امور به روشنی خود را بر شما آفتابی خواهد کرد و پس از آن دیگر خواهید دانست که به کدام سمت باید بروید. پس، صبور باشید و به کسب تجربه ادامه بدهید. زمانش که برسد همه چیز روشن می شود.