تعبیر خواب ماهی بزرگ را صید کرد

فرزند-پسرآنوو:

باسلام و تشکر فراوان از مطالب مفیدتان. حدودا ۱۵ روز پیش این مطلب را برایتان ارسال کردم:
“در بسیاری موارد خوابهایی که میبینم نشانه اش را چندوقت بعد در واقعیت میبینم. مثلا شبی خواب دیدم که رئیسم از دیوار حیاط خانه مادرش گل یاس میچیند ولی ناراحت است. دو روز بعدش خبر دادند که مادر رئیسم فوت شده. و… بسیاری موارد که گفتنش خارج از وقت شماست.
تقریبا ۳ ماه است که گهگاه خواب میبینم که باردارم. در اولین خواب، فرزندی را باردار بودم، در خواب بعدی نیز در همان حال ولی بسیار ناراحت و پریشان. در خواب بعد فرزند پسری داشتم که جثه بسیار ریز، با موهای سیاه و صورت سیاه و رنجور و درخواب میدانستم که دیگران به او محبت نمیکنند ولی من دلم به حالش میسوخت و با دلسوزی به او رسیدگی میکردم. و… همچنان هم هرازگاهی خواب میبینم که باردارم اما دیشب که خواب دیدم باردارم ولی کمی سرحالتر و راضیتر از قبل درواقع کمی خوشحال.
خوابهای من درحالیست که در همین برهه زمانی همسرم مدام خواب میبیند که ماهی میگیرد، در بیشتر مواقع ماهی را از دریای آرام و یا آب راکد میگیرد، گاهی به همراهی من، برادر و پدرش و گاهی تنها. دیشب بازهم خواب دید که ماهی نسبتا بزرگ و زیبایی را از آب راکد رودخانه میگیرد.
اولین بار که خواب دیدم باردارم، در کتابی دیدم تعبیرش اینست که غمی برایم میرسد. و ۲۵ روز پیش خبری گرفتیم از اینکه محلی که همسرم کار میکرد تعدیل نیرو انجام داد و همسرم هم شامل این تعدیل شد.
خیلی دوست داریم بدانیم این ماهی و این فرزند درراه چه تعبیری دارد.
پیشاپیش ممنون از راهنماییتان.”
میشه خواهش کنم لطف کنید تعبیر خواب کنید.

تعبیر خواب :

از عبارت درستی استفاده کرده اید: «خوابهایی که می بینم نشانه اش را چند وقت بعد در واقعیت می بینم.» بسیاری از خوابها این گونه هستند که نشانه هایی از آینده وام میگیرند تا پیام خواب را انتقال دهند. به آن ها سلام خدا می گویم. چرا باید میان این همه خانه، شما دیوار خانه مادر رئیستان را ببینید؟ دلیل دارد. در آنجا واقعیت خواب به خشنترین وجه خود نمودار می شود تا درک کنید فرصت را نباید از دست بدهید. در خواب دیوار نماد مانع و گل یاس آن بعد معنوی و خالص مادرانه فردی را نشان می دهد که دیگر نیست. رئیس شما باید هم متاثر باشد، زیرا فرصت بوییدن، ستودن و بهره بردن از مادر را از دست داده است. فرصت بزرگ قدردانی دیگر وجود ندارد.
دوست خوبم، تا مجال دارید، قدر آن کسانی که پیرامونتان هستند و می توانند زندگی شما را بهاری کنند، بدانید. آب رفته به جوی باز نمی گردد.
اما، آن کودک زندگی تان است. آیا عاشق زندگی تان هستید؟ اگر عشق باشد، کودکی سیاه و نحیف را نه از سر دلسوزی که با نیروی مادرانه در آغوش می کشید و چه بسا از دل آن زیباترین آینده ها طلوع کند. پس، بدانید خدا چه به شما داده و قلبتان را از ناراستی ها پاک کنید. پس از هر سختی آسانی است.
نکته آخر ماهی هایی که همسرتان می گیرد، راه صحت را به همسرتان نشان می دهند. ماهی در خواب نماد تجربه است. از دست روی دست گذاشتن و حسرت خوردن کاری ساخته نیست. باید به ماهی زندگی نگاه کنند، شاد و سرحال این سو و آن سو می رود و زندگی یعنی همین. قلبشان را قوی کنند و با انرژی به دنبال موقعیت های بهتر بگردند، در سایه سعی و تلاش است که زندگی بر مسیر صحت قرار می گیرد و ایشان حتما موقعیت کاری بهتری خواهند یافت. دلشان را که زنده نگه دارند و از تلاش معاش که باز نایستند، رزق خداوند در راه است.