تعبیر خواب تصادف

افکار مثبتسمیه:

سلام.من یک بار خواب دیدم ک با ی صدای مرده صحبت میکنم ک گفت اون دنیا جام زیاد خوب نیست و طی یک تصادف میمیرم.. چند روز بعد خواب دیدم ک مردم و تو مسجدی برام تعزیه گرفتن ک خودمم هم بعنوان صاحب عزا بودم و برادرم ک الان مرده توی خواب برام بنر میزد.فقط عده ای هم منو میدیدن..ذکر کنم ک هر دو خواب رو هم صبح دیدم حدود ساعت ۷ ب بعد.. خیلی استرس دارم لطفا جواب تعبیر خواب را بفرستین.

تعبیر خواب:

تعبیر خواب شما از این قرار است :

موقعیتی که به دست می آورید، مرتبط با برنامه ریزی و تلاشی است که دارید. آیا جز این است؟ برنامه دقیقی برای رسیدن به اهدافتان بریزید تا به آنچه می خواهید دست یابید.
صدای مرده اشاره به پیام یا آگاهی فاقد اثر دارد. تعبیر خواب تصادف نیز به معنای پیشبینی نشده است و مردن به شکست انجامیدن را نشان می دهد. رویا نشان می دهد، پذیرش نگاه منفی می تواند موجبات عملکرد ضعیف و در نتیجه عدم موفقیت شما را باعث شود. جای شما در آن دنیا، تحت تاثیر عملکرد شما قرار دارد. پس، اگر درست عمل نکنید و با انرژی منفی وارد مسائل شوید، طبیعی است که ناکام خواهید ماند و به جایگاه درخوری دست نخواهید یافت. فرض کنید، قصد دارید در کنکور ارشد شرکت کنید، اما از همان ابتدا نقش بازنده را پذیرفته اید و با خود می گویید با رقابت موجود امکان ندارد موفق شوم. طبیعی است که نتیجه چنین روحیه ای فقدان تلاش لازم و در نتیجه ناکامی خواهد بود.
افکار منفی را از خود دور کنید. به ظرفیت هایتان باور داشته باشید و تمام تلاشتان را برای رسیدن به اهدافتان به کار بندید. موفقیت از آن کسی است که شایستگی خود را برای آن نشان می دهد.