تعبیر خواب شیر دادن به سگ

عصبانی-زنمریم:

با سلام.

مادر من متولد ۴۸ است. و دخترخاله اش که مادر شوهر من می باشد متولد ۴۹ است.
هفته ی پیش این دو باهم دعوای شدیدی داشتند.
و کلی فحش و ناسزا بهم گفتند.

دیشب مادر من خواب دیده در خانه ی کودکیشان بالای پله ها ایستاده و دخترخاله اش(مادرشوهر من) پایین پله ها به سگ بزرگ و ترسناکی از پستان هایش شیر میدهد. و هرچه مادرم میگوید سگ نجس است و به او شیر نده. او توجهی نمیکند.

و پس از آن میبیند گاو بسیار بزرگ و ترسناک و وحشی به سرعت به طرف مادرم میاید و مادرم فرار میکند و به اتاقی میرود و درب اتاق را محکم با دست میگیرد. در همان حین پدرم هم در اتاق بوده و به کمک مادرم درب اتاق را میگیرند تا آن گاو وحشی نتواند وارد شود.

و پس از آن مادرم یکهو میبیند درخانه فعلی اشان مادرشوهرم به آنجا آمده و طبیعی رفتار میکند. مادرم هم در دلش حرص میخورد که چرا او با این همه فحش و بی احترامی هایی که کرده جوری رفتار میکند که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده.

باتشکر

تعبیر خواب:

مادرتان کدورت به دل می گیرد و سختگیر است. مادرتان گاه گرفتار نگاه تحقیر آمیز نیز می شود. این حرف ها ناراحتتان کرد؟ همه ما آدم ها گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم. به مادرتان بگویید، کمی که دلتان را بزرگ کنید و ببخشید، دختر خاله تان را چون یاری امین و دوستی حامی کنار خود می توانید داشته باشید.
بالای پله ها ایستادن و عبارت نجس را بر زبان آوردن، نمایانگر نگاه تحقیر آمیز به دیگری و نالایق شمردن اوست. اما، به تعبیر خواب سگ بپردازیم. سگ ترسناک آن بعد جالب توجه مادر شوهرتان را نشان می دهد. او ذاتا یک دوست و حامی سهمگین است. اگر قلبش را به دست آوری، برایت تا پای جان می ایستد و بسیاری از مشکلات را از پیش پایت بر می دارد. خوشا به حال آدمی که چنین یاورانی داشته باشد.
در صحنه بعد، گریختن از برابر گاو بسیار بزرگ اشاره به برکت ارزشمندی دارد که خداوند در وجود مادرتان گذاشته، ولی او آن را از دیگران دریغ می کند. در حالی که اگر وجود پر مایه خود را نثار کند و سفره رحمتش را پهن نماید، عزیزانش چون زنبوران عسل گردش حلقه خواهند زد. البته پدرتان نیز تحت تاثیر رفتار مادرتان است؛ کاش این گونه نبود. مرد و زن می توانند باعث اصلاح عیوب هم شوند و یکدیگر را کمال بخشند، اگر بخواهند و هوشیاری کافی داشته باشند.
صحنه سوم بعد کینه توز مادرتان را برابر قلب بی غل و غش مادرشوهرتان به تصویر می کشد. این یکی سخت به دل می گیرد و نمی بخشد؛ و آن دیگری ساده می گذرد و فراموش می کند.
در واقع، پیام خواب برای مادرتان در ابیات زیر به بهترین شکل متجلی است:
از محبت تلخها شیرین شود وز محبت مسها زرین شود ازمحبت دُردها صافی شود وز محبت دَردها شافی شود از محبت خارها گل می شود وز محبت سرکه ها مل می شود.

پاسخ مریم:

نمیدونم ازتون چجوری تشکر کنم. واقعا ممنونم. براتون فقط میتونم دعا کنم. خدا خیرتون بده. میلیاردها بار متشکرم.