تعبیر خواب شکافته شدن آسمان

نوزاد-آسمانلینا:

سلام خوب هستید من ناخواسته باردار شدم می خوام سقطش کنم یه بچه دارم دیشب خواب دیدم اسمون خیلی روشن وزیبا بود ناگهان اسمون باز شد ویه فرشته به شکل یه بچه خوشگل امد پایین پیش من ورفت داخل بدنم به نظرشما تعبیرش چیه؟البته من بک ماه باردارم ومیگن چون بچه روح نداره سقطش گناه نداره من شرایطش را ندارم مجبورم سقطش کنم ولی خیلی خیلی غمگینم مرسی از حسن نظر شما.

تعبیر خواب :

عینکی از بدبینی بر چشم هایتان زده اید و همه چیز را بد تفسیر می کنید. اگر کسی به شما لبخند بزند، لابد قصد سوئی دارد و اگر اقبالی سراغتان بیاید، آن را به فال بد می گیرید. دوست خوبم، این همه سیاه نمایی زندگی برای چیست؟ آیا باورتان به محبت بی انتهای خداوند را از دست داده اید؟

تعبیر خواب آسمان و تعبیر خواب روشنایی و تعبیر خواب شکافته شدن آسمان و تعبیر خواب فرشته و تعبیر خواب کودک زیبا

آسمان روشن است و روشنایی رنگ معلوم و نمایان بودن است؛ یعنی همه چیز روی روال خود قرار دارد و انتظار هیچ اتفاقی را نمی کشید. جالب اینجاست که آسمان زیباست، یعنی نباید اوضاع بد باشد. پس چرا التهاب دارید. متاسفانه حالات خود را در طی خواب بیان نکرده اید. در زیر سقف زیبای آسمان مگر می توان احساسی جز خوبی و طراوت داشت؟ شکافته شدن آسمان یعنی فرو آمدن تقدیری غیرمترقبه و غافلگیر کننده. از من بپرسید، عجیب نمی دانم از خبر باردار بودنتان شوکه شده باشید. گاه بارداری ناخواسته است؛ اما آدم می داند خوب اتفاقی افتاده؛ اما گاه چنان دور از انتظار رخ می دهد که آدم باخود می گوید چطور چنین چیزی ممکن است؟! به هر ترتیب، فرشته نماد خلوص، صحت و اطاعت است. فرشته آکنده از سرسپاری حق و وجودی پیروی کننده از طریقت است. کودک زیبا نیز نعمتی بسیار به کمال است که شما از آن بار می گیرید. در حقیقت، سرنوشت ناگهان به شما روی خوب خود را نشان داده و بهره ای نیکو در وجودتان مستقر شده است. البته دوران بارداری سختی های خود را دارد و خواب نشان می دهد، باید ظرفیت تحمل سختی ها را داشته باشید، زیرا پس از آن بهترین ثمرات نصیبتان خواهد شد.
دوست خوبم، ساده بگویم، خداوند به شما فرزندی اعطا کرده که جزو بندگان محبوب خداوند است. قدر گوهری که دریافت کرده اید بدانید و با فکرهای ناگوار روح لطیف او را نیازارید. آیا نمی دانید روح رنج و محنت مادر را احساس می کند؟
گذشته از این، بدبینی را از خود دور کنید و قدر روشنایی هایی که در مسیرتان پیش می آید را بدانید. پس از هر سختی آسانی است. با امید و ایمان پیش بروید و مطمئن باشید، خداوند با شماست و بی پناه رهایتان نمی کند.