تعبیر خواب شوهر ت مخترع فلورایده!

زن-فعالبهناز:

من یک زن متاهل هستم.
خواب دیدم هوس کباب میکنم و آقایی که در عالم خواب نمیشناسمش به من میگه از شوهرت بخواه برات درست کنه، اون بسیار ماهره. از شوهر من تعریف میکنه و میگه اون مخترع فلورایده … و من خیلی تعجب میکنم. آقایی را که در عالم خواب به من معرفی میکنن شوهرمه در بیداری نیست، کس دیگه ای بود. اون آقا که میفهمم شوهرمه برام بساط کباب را آماده میکنه و کباب های بزرگی میزنه و تو خواب از اون آقا خوشم میاد .
ممنون میشم تعبیر خواب منو بگین .

 

تعبیر خواب :

با سختکوشی بنیان زندگی را محکم کنید و با به نحو احسن انجام دادن کارها جایگاه خودتان در جمع را ارتقاء دهید. خواب به شما لذت مشاهده کسی را نشان می دهد که با مهارت، پشتکار و شایستگی وظایفش را به انجام می رساند و بودن با چنین کسی طعم لذیذ کباب را برای دیگران دارد.

در خواب، شما از شنیدن ویژگی های همسرتان غافلگیر می شوید. یعنی نمی دانید توانایی هایی که خداوند به شما داده چقدر می تواند در بهبود شرایط زندگی تان موثر باشد. یار در خانه و ما گرد جهان می گردید. دوست عزیز، خود را باز شناسید، آن همسر توانا که هر کاری را با اشتیاق به انجام می رساند، جلوه متعالی از خود شماست. و او مخترع فلوراید است، یعنی زمانی که سرزنده و توانمند ظاهر می شوید، قادرید زندگی خود و خانواده تان را از فترت و آسیب ایمن نگهدارید.

دقت کرده باشید، کباب هم لذیذ است و هم بوی اشتها برانگیزی دارد. زنی فعال و سرزنده نیز چنین است: شور حضورش همه اطرافیان را در بر می گیرد و خوشبختی را با احساس خویش برای همسر و عزیزانش می آفریند.

 

خواب تلنگری است که اگر معنای آن را درک کنیم و مهمتر، بپذیریم ما را به طریقت سلامت و شادکامی هدایت می کند.