شلوار همسرم را از پایش در آوردم

زن-افراط-تفریطستاره:

خواب دیدم که با همسرم به خانه شخصی رفته بودیم که از دوستان خانوادگی ام بود و در آن جا رابطه جنسی ما با هم کم بود. این دوستمان مردی بود که همسرش فوت شده بود و دختر زیبایی داشت که  من هم او را بسیار دوست داشتم. همسرم به آن دختر گفت تو بشو دوست دختر من و  دو شب با آن دختر نزدیکی داشت و به من هم میگفت تو با پدرش نزدیکی کن. پدرش هم می گفت تو بسیار بی حیا هستی. من هم با همسرم دعوایم شد. در دعوا شلوار همسرم را از پایش درآوردم  و دیدم روی عضو جنسی اش وسیله جلوگیری گذاشته و در آن مایع قرمز رنگی جمع شده بود که مشخص نبود خون است یا شراب. از اتاق دختر بیرونش انداختم و خودم پیش دختر خوابیدم؛ اما تا صبح بیدار بودم و مواظب که مبادا بیاید. دختر هم از خدایش بود و از خواب پریدم.لطفاتعبیر خواب مرا بگویید.

تعبیر خواب:

دست از زیاده روی بردارید و تعادل در رفتار و احساساتتان پیشه کنید. روزی دکتر روستا عصاره زندگی را در یک بیت شعر خلاصه کرد: اندزه نگه دار که اندازه نکوست/ هر چیز در جای خویش نیکوست.

دوست خوبم، هسته مرکزی خواب شما در مفهوم شراب نهفته است. شراب از طرفی به آدم اجازه زیاده روی و عبور از مرزها را می دهد و از طرف دیگر هوشیاری آدم برای محافظت از مرزها و تعادل در رفتار را می گیرد.

دست درازی همسرتان به دختر میزبان، بیرون کشیدن شلوار همسرتان توسط شما و تمام شب بیدار ماندن شما همه از مصادیق زیاده روی هستند. در نقطه مقابل، رابطه کم جنسی شما و همسرتان، عدم مقاومت دختر و عدم محافظت پدر دختر نشان دهنده شل گیری و عدم محافظت است.

آدم باید مراقب باشد نه این سو و نه از آن سوی بام فرو نیافتد. افراط و تفریط  کار را خراب و بساط زندگی را بر هم می زند. میانه روی را بیاموزید و در امورتان میانه رو باشید تا بتوانید مسیر سلامت زندگی را بیابید.

۴ نظر

  1. با سلام درخواب دیدم خانمی که او را میشناسم دکمه آستین پیراهن مرا که میخواست بیفته با سوزن میدوزه تعبیرش چیه و درخوابی دیگر دیدم چند کیسه کاه بود که وقتی در آنها را نگاه کردم خیلی تخم مرغ پیدا کردم که توی کاه است تعبیرش چیه و خوابی دیگر دیدم خیلی قارچ پیدا کردم

  2. شما هم اسم من اومدید در سایت… خیلی جالبه!!

    من خودم اول واقعا گیج شدم!!
    لذا پسوندی برای اسم خودم میگذارم تا لااقل دچار تداخل نشه …

  3. واقعا این یکی کاملا درست بود چون در آن موقع که این خواب را دیده بودم اتفاقی در زندگیم افتاده بود که واقعا افراط و تفریط بود مرسی از تعبیر درستتون عالی بود
    متشکرم از زحماتتون