تعبیر خواب کنکور اول شدم

اعتماد-به-نفس-زنثنا:

با سلام خدمت شما من دیشب خواب دیدم که در اتاق پذیرایی خانه مان کنکور برگزار کردند. سوالات خیلی آسون بود و همه رو جواب دادم. بعد از دور شنیدم مادرم بایه مرد حرف میزنه و میگه دخترم اول میشه . مرده بهش میگه اره دخترتون خیلی باهوشه. من بهشون میگم که حتما قبول میشم ولی اول نمی شم. بعد میرم تو آشپزخونه با دوستم ظرف می شورم و پسر همسایمون بدون در زدن میاد تو و با خودش آهنگ میخونه. وقتی ما رو می بینه خجالت می کشه و می ره تو پذیرایمون. شب میشه و نتایج رو اعلام میکنند و من نفر اول میشم.

 

تعبیر خواب :

مشکل شما فقدان اعتماد به نفس کافی است؛ یعنی ظرفی که برای خودتان متصور هستید، از ابعاد توانایی هایتان کوچکتر است. خصوصیت اخلاقی شما شبیه بازیکنی است که می تواند ستاره تیم باشد، ولی به دلیل داشتن تصویر ذهنی نادرست به حضور پنج دقیقه ای در پایان هر بازی قناعت می کند. توجه داشته باشید، تصویر ذهنی نادرست از خود می تواند به شدت مخرب باشد و فرد را از رسیدن به بسیاری از موقعیت ها باز دارد.

در رویای شما شستن ظرف ها در آشپزخانه اشاره مستقیم به لزوم تجدید نظر در باوری دارد که نسبت به خود دارید. دوست عزیز، آن پسر نمایشگر بعد توانا اما محصور شده در تصویرهای ذهنی نادرستتان است. اتاق پذیرایی نیز اشاره به میدانی دارد که باید در آن حضور یافته و مهارت های ارتباطی و قدرت نقش آفرینی در جمع را به منصه ظهور برسانید؛ اما شما آمادگی روحی لازم را ندارید. برای شما اول بودن، خوش درخشیدن و قهرمان داستان بودن میوه ای بسیار دور از دسترس است. پس با پشتی خمیده دستتان را دراز کرده و نهیف ترین میوه در دسترس را می چینید.

در رویای شما شب اشاره به عدم اطلاعی است که از خویشتن خویش دارید. خود را باز شناسید، استعدادهایتان را بازیابید و با اعتماد به نفس و اتکا به ظرفیت هایتان قله های بلند موفقیت را فتح نمایید.