تعبیر خواب سیب سفره هفت سین

سیب-سرزندگیمعصوم:

سلام،قبل از عید خواب دیدم من و دوستم به همراه مادرامون رفته بودیم بیرون که بساط عید مثل ماهی و سبزه و … پهن بود و خیابونااا حال و هوای جالب و قشنگی داشت. مامانا از جلو میرفتن و من و دوستم هم پشت سرشون، که یک مرتبه یک پسرِ حدود ۱۵ سال که یکمم تپل بود، داشت روی سیب ها مربع و لوزی هایی در می آورد و برای سفره هفت سین آماده میکرد، دوستم که دختر خوش ذوقی ام هست گفت بریم ما هم بخریم که من گفتم نه اینو نمیشه خورد اصراف میشه و خلاصه به اصرار دوستم خریدیم، پسرک گفت فال جفتتونم میگیرم، هر یه بررسی که میداد میگفت سال ۹۳، سال رسیدن به آرزوهاتتونه، سال موفقیته، هردو ازدواج میکنید، هر دو صاحب دو فرزند میشوید و… ما هم خوشحال سیب رو گرفتیمو وسط راه من به دوستم گفتم اسراف میشه این سیب برش خورده و خراب میشه بیا الان بخوریمش، و سیبو نصف کردمو با دوستم خوردم.
ببخشید یکم طولانی شد، ممنون میشم تعبیر این خواب رو بهم بگید.

تعبیر خواب:

مراقب باشید تحت تاثیر تعریف و تمجیدهای فریبکارانه مرتکب اشتباه نشوید. همه آدم ها تحسین شدن را دوست دارند. همه دوست دارند دیگران بگویند که شما موفق، خوشبخت و… خواهید شد. اما، در این دنیای مکار، خیلی وقت ها تعریف می شویم تا در مسیر اشتباهی قرار بگیریم.
دوست خوبم، زمانی که شما می گویید خرید سیب برش خورده صحیح نیست، درکی منطقی و ارزشی دارید که باید پای آن بایستید؛ اما تحت تاثیر اصرار دوستتان از اصولتان کوتاه می آیید و سپس تعریف های پسر باعث می شود، درک منطقیتان را فراموش کرده و سیب برش خورده را با دوستتان بخورید.
سیب نماد طراوت و تازگی است و حرف های آن پسر نیز به گونه ای شما را تر و تازه می کند؛ اما فال نمایشی توهمی از واقعیت است و ما را به سمت سوداهای دور و دراز می برد. در نتیجه، خواب به شما پیام می دهد تحت تاثیر انرژی های به ظاهر مثبت و محرک های مجازی اصول زندگی و منش خود را گم نکنید و هوشیارانه برابر اعمال اشتباه بایستید.
معصوم عزیز، دوست بد یکی از مهمترین عواملی است که انسان را در مسیر خطا می اندازد. در قرآن داریم استاد موسی پسر نوجوانی را به این جرم می کشد که ذات ناروایی دارد و چون بزرگ شود پدر و مادر مومنش را از دین خارج می کند. این حکایت نمایشگر قدرت تاثیرگذار همنشین در انسان است. پس، درک کنید با چه کسی نشست و برخاست می کنید. دوست ناخلف می تواند انسان را به دور دست های توهم ببرد.