تعبیر خواب سقوط شهاب سنگ در آب

زنسمیه باقری:

سلام. من پدرم و برادرم رو از دست دادم. دیشب خواب دیدم همراه همسر و دخترم از جاده قم به تهران می آییم. صدای پدرم رو می شنوم که میگه به آسمون نگاه کن یه ستاره داره می افته. نگاه کردم یه شهاب سنگ خیلی آروم داره سقوط می کنه. و بالاخره افتاد توی آب. انگار ما می تونستیم اونور زمین رو ببینیم. من گفتم الهی شکر و پدرم گفت افتاد تو اقیانوس اطلس شمالی. اما آب اقیانوس تا جاده قم اومد و یه عالمه ماشین تصادف کردن و من از ترس از خواب پریدم. دو شب پیش هم خواب دیدم که پدرم به من میگه تو نهایتا تا آخر امسال هستی. دیشب دوباره که خوابیدم دیدم که انگار برادرم زنده است و جایی است که همه انتظار مرگش رو می کشن. پدرم با مادرم قهره و به بعد به برادرم زنگ می زنه و گوشی تلفن رو میده به من که باهاش حرف بزنم. من دلتنگ بودم و فقط گریه کردم. یادم نیست برادرم چی گفت. فقط با حال ترس از خواب بیدار شد. میشه تعبیرش رو بگید؟ استرس گرفتم.

تفسیر:

به تفسیر خواب اولتان بپردازیم:
پیشداوری قدرت تشخیص شما را مختل کرده و باعث تصمیم گیری های اشتباه می شود. سمیه عزیز، زمانی که ما تصور کنیم، فلان اتفاق هیچ تاثیری روی زندگی مان نخواهد گذاشت، این تصور باعث می شود تا نشانه های تاثیرگذاری را جدی نگرفته و ناگهان خود را در بحرانی دردناک ببینیم. پیش فرض هایتان را کنار بگذارید و بر مبنای مستندات به ارزیابی صحیح مسائل بپردازید تا گرفتار حوادث دور از انتظار نشوید.
پدر منادی عقل است که به شما از وقوع اتفاقی خبر می دهد. چشم های شما آن سوی زمین را می بیند یعنی هوش و درایت کافی برای درک موضوع را دارید؛ اما قضاوتتان آن گونه که باید نیست. برای شما، آن سوی دنیا و اقیانوس اطلس بسیار دور هستند. درست مثل این می ماند که برخی رفتار غیرعادی در دخترتان ببینید و به روی آن چشم ببندید چون باور ندارید مثلا علاقه اش به تماشای فارسی وان بتواند مشکلی برای زندگی تان ایجاد کند! اما، اتفاقات به ظاهر دور، می توانند بسیار نزدیک باشند. هرچند حرکت شهاب سنگ بسیار کند است، اما شهاب سنگ نماد واقعیتی است که نشانه های خود را به جا گذاشته و قابل پیشبینی است. اقیانوس نیز حجم عظیمی را نشان می دهد که اگر تحت تاثیر قرار گیرد، می تواند آثار ویرانگری به جا بگذارد. اما، اطلس نام یکی از خدایان یونان و به معنای متحمل است و شمال در نقطه مقابل جنوب نماد برخورداری و بهره مندی است.
رویا نشان می دهد، شما در حالی که قادر هستید جلوی اتفاقات ناگوار را بگیرید، به دلیل فقدان بصیرت لازم (برآمده از پیش فرض های ذهنی تان) واکنش مناسب را در مقابل شرایط از خود نشان نداده و به این ترتیب خود و نزدیکانتان را در معرض تهدید قرار می دهید.
دوست خوبم، بگذارید به مثال دخترتان برگردیم، نمی دانم چندسال دارد، ولی تصور کنید به عنوان یک دختر به سن فهم رسیده پای شبکه های ماهواره ای بنشیند، کافی است تصویر زندگی بی بند و بار و غیرمعنوی در ذهن او حک شود. این اتفاق به تدریج رخ می دهد، اما زمانی که رخ دهد، با کابوس هولناکی روبرو خواهید شد. یک مثال دیگر در همین رابطه، فرض کنید تحت تاثیر تعالیم بسته مذهبی دخترتان را برای ورود به جامعه آماده نکرده باشید و بعد او به سن رشد رسیده و تحت تاثیر دوستان و فضای جنسیت زده پیرامون قرار گیرد،عواقب آن بسیار ناگوار خواهد بود.
ذهنتان را از بست ها و بندهای درونی رهایی بخشیده و واقعیات را آن گونه که هستند ببینید تا بتوانید به شناخت درست رسیده و تصمیم مناسب را بگیرید.