تعبیر خواب برف اطراف خانه در شیکاگو

همسر-زن-شوهرهیلدا:

با سلام خانم متاهلم و دارای فرزند
خواب اول- به همراه همسرم علی رغم میل باطنی ام به شیکاگو امریکا برای تحصیل همسرم رفته بودم و بسیار ناراحت. فرزندی در خواب نداشتم.منزل ویلایی یک طبقه ام در وسط یک مکان پر از برف بود و هوا خیلی سرد بود. دور و اطراف خانه نیز جز درختهای کاج بلند چیزی دید ه نمی شد. یک بار به ایران آمدم و یکی از نزدیکانم به من گفت که چرا شهر شیکاگو را برای زندگی انتخاب کردم و پاسخ من تحصیل همسرم بود. و موقعی که دوباره می خواستم به امریکا برگردم خداخدا می کردم که ایکاش باردار باشم و به بهانه بارداری دیگر به امریکا نروم گرچه دلم نمی امد همسرم را تنها بگذارم و درضمن همسرم هم اصرار داشت که بچه باید در امریکا بدنیا بیاد.
خواب دوم- در منزل قدیم پدرم در آشپزخانه اش به همراه مادر و خواهرم بودم . وقتی که آن دو از مکانی که من در آن بودم دور شدند و در یکی دیگر از اتاقها بودند ۲ ببر که یکی خیلی بزرگ و دیگری کوچکتر با من در منزل بودند.آن دو ببر منتظر من بودند که چه چیزی به آنها می گویم و ظاهرا فقط از من حرف شنوی داشتند. ببر بزرگتر آمد جلوی من دراز کشید و من پشتش را بسیار آرام و دلنشین نوازش کردم که البته موقع نوازش پشت ببر بدون خطوط راهراه بود و نوبت ببر کوچکتر که رسید طوری ماند که من در حال نشته و پاهای دراز او روی دو پای من دراز کشیده بود و محکم به پاهای من فشار می آورد که من فرار نکنم پشت او را نیز نوازش کردم ولی از آنجاییکه خیلی ترسیده بودم درب حمام آن خانه و درب اتاق آخری آن را بازگذاشتم که به محض اینکه به من حمله کردند از یکی ان دو درب فرار کنم . آن دو ببر هم خیال رفتن نداشتند که یکی از برادرشوهرهایم را در خواب دیدم که آمد و یک گروه خبره رابرای گیرانداختن و گرفتن ببرها با خود آورد و نگرانی من کم شد.
ممنون از توجه شما و به امید تعبییرتان.

تعبیر خواب:

به تفسیر خواب اولتان بسنده کنیم:
شیطان در دلتان بذر بهانه هایی را کاشته تا رشد کنند، تمام وجودتان را در بر بگیرند و باعث سردی و انجماد زندگی تان شوند. بهانه را از دلتان بزدایید. بهانه ها می توانند بداخلاقی های همسرتان، دشواری های زندگی یا هر چیز دیگری باشند. درک کنید که زندگی بدون مهارت های ارتباطی و تشخیص اولویت ها می تواند به سرعت گرفتار خزان شود. زمانی که محیط سرمایی گزنده دارد، کانون خانواده تان را با گرمای بصیرتتان محفوظ نگهدارید.
شیکاگو شهری پست مدرن است با ارتباطاتی گم شده. تعبیر خواب برف همین معنا را نشان می دهد، سرمای گزنده ای که روی واقعیات می نشیند و آنان را نظر پنهان می کند. آدم ها هستند، اما از هم بیگانه شده اند. لایه ای از برف روی همه چیز را پوشانده و هیچ کس نمی داند در دل دیگری چه می گذرد و این مصیبت بزرگی است. در چنین وضعیتی، ادامه تحصیل همسرتان نماد روشنی است که راه حل را نشان می دهد: باید خردگرا بود. با بصیرت برف ها را کنار زد و گرمای قلب ها را بازیافت.
دوست خوبم، تمنای باردار شدن، جستجوی هدفی است که می خواهید آن را دستاویز خود کنید تا با واقعیات روبرو نشوید. بیاموزید، در شرایطی که مناسبات سرد شده یا مشکلاتی واقعیت دل ها را از هم می پوشاند، این انسان خردمند است که با رفتار آگاهانه خود می تواند امور را سامان بخشد. واقعیت مشکلات پیش رو را بپذیرید و با بصیرت با آن ها روبرو شوید. اجازه ندهید ظاهر ناگوار مسائل، اهمیت اهدافی که دارید را از چشمتان دور کنند و زندگیتان را تنش های ناگوار فرا بگیرد.