تعبیر خواب سر زنده در کنار پیکر بی جان!

سرمحمد خانی:

بسمه تعالی باسلام وتشکر
خوابدیدم یکی از بستگان همسایه بطور نامعلوم سرش از تن جداشده و جسد وی از سینه داغونه و سر در کنار پیکر بی جان زنده می باشد و چشمک میزندو این جسد در داخل کمپرس کامیون میباشد وقتی کامیون متوقف شد سر جدا شده شروع به راه رفتن کرد وبا پرش به این طرف و ان طرف می رفت و یکی میگفت یک اسلحه بیاورید تا سر را ازبین ببریم
ممنون میشم خوابم را تعبیر کنید.

تعبیر خواب :

آن فرد با وجود ظرفیت های خوب، به دلیل نداشتن هدف مشخص، زندگی اش را تباه کرده است. مراقب باشید مانند او نشوید.
کامیون وسیله ای است که مواد اولیه برای ساخت و ساز را جابجا می کند. وجود کامیون در رویای شما نشان می دهد آن فرد ظرفیت های اولیه خوب و ارزشمندی داشته؛ اما جسد داغان شده بیانگر تباه کردن این ظرفیت هاست؛ اما چرا؟ چرا باید آدمی که به ظاهر همه چیز دارد، گرفتار ناکامی و شکست شود؟ پاسخ را می توان در رفتار سر شخص دید. تعبیر خواب سر تفکر و تصمیمات منطقی است. سر مرکز تصمیم سازی است. جایی که اندیشه شکل می گیرد و انسان با بهره بردن از آن راه استفاده از امکانات و دست یابی به اهداف را می یابد. اما، سر آن شخص جز چشمک زدن و این سو و آن سو رفتن کاری نمی کند. در نقطه مقابل، اسلحه وسیله ای است که با آن روی هدف متمرکز می شویم. رویا نشان می دهد، آن فرد در مسیر زندگی فاقد اهداف ملموس است و به این دلیل، زندگی اش پیشرفت واقعی ندارد.
دوست عزیز، این خواب را شما دیده اید، بنابراین مهم است که پیام آن را برای خودتان نیز لحاظ کنید. در زندگی نیک بیاندیشید و ببینید چه اهدافی برای خودتان دارید، روی آن ها متمرکز شده و از داشته هایتان جهت رسیدن به موفقیت نهایت بهره را ببرید. اگر با آن فرد نیز آشنایی دارید، می توانید پیام خواب را برایش باز گو کنید، امید که به کار بندد.