تعبیر خواب سرنگ

آمپول-سرنگوفا:

سلام. خواب دیدم در یک بیمارستان هستم ناگهان یک نفر سرنگی به من میزند و فرار میکند من هم به دنبال او میدوم و هر چه از دیگران کمک میخواهم و فریاد میزنم کسی به کمک من نمی آید ! فقط یک نفر به کمک من آمده و او را میگیرد ! و من سعی در گرفتن سرنگ از دست او دارم ! پس از آن هر چه از دیگران تقاضا میکنم که به پلیس زنگ بزنند کسی زنگ نمیزند ! حتی تعدادی از دوستانم که در خواب بودند کاری برایم انجام نمیدهند ! ضربه سرنگ جوری بود که وقتی از خواب بیدار شدم در همان قسمت بدنم احساس درد میکردم !
ممنون میشم اگر خواب را برایم تعبیر کنید.

تعبیر خواب:

اگر زندگی تان گرفتار آشوب است و عمیق ترین اضطراب ها و ناخرسندی ها را تجربه می کنید، دلیل آن به دو ویژگی باز می گردد که باید خود را از شر آن ها خلاص کنید: تحریک پذیری و حساسیت بیش از حد و وابسته به غیر بودن. شکستن یک لیوان ویران شدن دنیا نیست، با شیطنت کم قدر یک همنشین نیز نباید آدم زندگی را برای خود جهنم کند. بیش حساسیتتان را مهار کنید و مهارت بیرون کشیدن گیلم خود از آب را بیاموزید. انسانی متعادل قادر است سکاندار زندگی خود باشد.

تعبیر خواب بیمارستان راه حل صحیح مشکل است؛ اما سرنگ وسیله ای برای تزریق عمیق است و راهی برای نفوذ را نشان می دهد. تعبیر خواب سرنگ اثرگذاری سریع و عمیق است. کسی که به شما سرنگی می زند و می گریزد، در حقیقت اشاره به مسائل کم اهمیتی دارد که شدیدا شما را تحریک و برانگیخته می کند. فریاد زدن های شما نمودی از وابستگی تان به غیر است. مانند کسی که جنجال درست می کند تا دیده شود؛ اما چنین اعمالی جز این که انسان را در نظر دیگران خار کند فایده ای ندارد. هیچ آدم متوازنی برای چکه کردن شیر آشپزخانه خودکشی نمی کند. در صحنه بعد تلاش کوتاه تان برای بیرون آوردن سرنگ از دست آن فرد نشان دهنده فقدان خوداتکایی شماست. به سادگی منصرف شده و باز دیگران را به کمک فرا می خوانید.
دوست خوبم، ناخدایی متین و بردبار برای کشتی زندگی باشید و اجازه ندهید مسائل کوچک سیستم عصبی شما را مختل کنند. با صبوری و درایت مشکلات زندگی را می توانید مدیریت کنید. پس، به خودتان باور داشته باشید و دست روی زانوانتان گذاشته، بلند شوید.