سبک پازل معنایی : تحلیل رویای ماشینم را به دخترم هم نمی دهم

تعبیر-خواب-سوئیچ
تربیت فرزند

رزیتا

دختر عموم سوییچ ماشینم رو برداشته بود ،من حواسم نبود مادرش به من اشاره کرد که دختر عموم میخواد ماشین منو سوار بشه گفت که گواهینامه هم نداره، من سریع سوییچ رو ازش گرفتم گفتم من به دخترم که گواهینامه هم داره ماشین نمیدم تو که گواهینامه هم نداری!

 

تحلیل پازل معنایی :

یکی از ارتباطات موجود در این خواب حضور دو مادر است. مادر اول با اشاره و غیرمستقیم حرف می زند؛ اما مادر دوم رفتاری تهاجمی و مستقیم دارد.

دومین ارتباط درون خواب به گفته رزیتا بر می گردد: «دختر من» و «ماشین من».

هر دو این عبارات نماد کلامی هستند و باید معنی آنها توجه شود:

یک- دختر یعنی زن نابالغ و دختر من یعنی زن نابالغی که تحت اختیار من است و صد البته مسئولیت تربیت او نیز با من است.

دو- ماشین نیز نماد کلامیه و در تقابل با دختر من باید معنا شود. خواب رزیتا دارد نشان می دهد، در سبک زندگی ایشان، دختری که متعلق به من است مثل ماشینی است که متعلق به من است. رویا قصد دارد این تمایز رو ایجاد کند که ماشین وسیله ای تحت اختیار انسان است؛ اما دختر را مادر باید پرورش دهد تا اختیار دار زندگی خود شود.

 

تا اینجای کار ما دو تا ارتباط پیدا کردیم:

یک- دو مادر که اولی با اشاره حرف می زند و دومی صریح و قاطع عمل می کند.

دو- دختری که مادر در اختیار دارد ولی باید پرورشش بدهد و ماشینی که وسیله تحت اختیار رزیتا است.

به نظر شما رویا درباره چه دارد حرف می زند؟ پیام رویا چیست؟ بله، رویا به مسئله نحوه صحیح تربیت پرداخته است و دو کلید مهم برای تربیت را در اختیار قرار می دهد.

 

کلید اول : حفظ عزت نفس فرزند

برای پی بردن به این کلید باید به تضاد روش رفتاری دو مادر توجه کنید. رزیتا قاطعیت دارد. این قاطعیت چه کیفیتی دارد؟

رزیتا سریع سوئیچ را از دخترعمو می گیرد؛ یعنی محدودیت سلطه گرانه را اعمال می کند. به دهن فر می زند و او را سر جای خودش می نشاند.

در نقطه مقابل، روش اشاره کردن را داریم. مادر دوم، اشاره می کند؛ یعنی چه؟ یعنی هدایت فرد به این سمت که خود او درک کند و پیام به صورت غیر مستقیم صادر شود تا فرد گرفتار سرکوب و احساس حقارت نشود.

توجه داشته باشید، در پازل معنایی خواب به نمادها تجزیه شده و معنی هر نماد درون پازل چیده می شود. در واقع، نظم جدیدی شکل می گیرد. اینجا هم هرچند مادر دوم با اشاره خطاب به رزیتا منظور خود را می رساند؛ اما هدف خواب مقایسه روش برخورد مستقیم و قاطع با روش غیرمستقیم و اشاره ای است.

 

کلید دوم : دلایل معتبر ارائه دادن

رزیتا برای توجیح رفتار سلطه گرانه چه دلیلی می آورد؟ «من ماشینم رو به دخترمم نمی دم». خوب، زمانی که دختر فرصت استفاده از ابزار را نداشته باشد، چطوری یاد می گیرد گلیم خودش را از آب بکشد؟ نکته مهم اینجاست که دختر رزیتا گواهی نامه دارد، یعنی شرایط لازم برای تجربه کسب کردن برایش وجود دارد؛ با این همه مجاز به استفاده از موقعیت ها و ارتقاء خود را ندارد.

اما، در کنش مادر دوم قضیه فرق می کند و ماهیت توضیحات بر اقناع فرد نهفته است: «چرا نباید سوئیچ رو برداری، چون گواهی نامه نداری.»

روش زن عموی رویابین یک روش تربیتی انعطاف پذیر و هدایت کننده است. سعی می کند فرزند را به فهم بایدها و نبایدها سوق دهد. نباید رانندگی کنی، چون گواهی نامه نداری. این خط قرمز را قانون برای تو وضع کرده و به نفع همه است که از قوانین پیروی کنند.

در نقطه مقابل، رزیتا محدود می کند، جلوی عمل فرد را می گیرد و به این ترتیب، فرصت تجربه کردن و آزمودن و مهارت پیدا کردن از فرزند گرفته می شود.

مادرها و پدرهای ایرانی حتی تا دانشگاه هم دخترهایشان را می برند و می آورند؛ و چنان محدودشان می کنند که دختر برای کسب تجربه و به دست آوردن توانایی برای روبرو شدن با چالش های واقعی زندگی اصلا هیچ فرصتی نمی یابد.

 

مفاهیم مهم:

تعبیر خواب : سبک پازل معنایی به تحلیل خواب از طریق تجزیه خواب به نمادها و بازچینش معنای نمادها می پردازد.

کلید : نماد ابزار ورود به مسئله

ماشین : نماد بینش و نگرش

گواهی نامه : نماد مجوز عمل