تعبیر خواب زیرزمین خانه !

نفسنازنین:

سلام من دختری هستم ۲۷ ساله خواب دیدم ی  همین جور باهاش بازی میکردم و نمیتونستم از اون بخش بدنش چشم بردارم. همینجور که با لذت با انگشتام اونو لمس میکردم دیدم برادرم که ۲ سال از من کوچیکتره لخت وارد شد خیلی ترسیدم . وقتی اومد منو دید خواست با من رابطه برقرار کنه و من با اینکه دلم رضایت نداشت نمیتونستم مخالفت کنم . کاملا انگار جادو شده بودم و در اختیارش بودم و اون از پشت منو بغل کرد و عضو جنسیش رو بین پاهای من گذاشت بعد یهو از خواب پریدم وقتی از خواب بیدار شدم حس خوبی نداشتم و خیلی ناراحت بودم.

تعبیر خواب :

ایران در جهان مقام اول را در جراحی های زیبایی دارد، با وجود تمام مشکلات اقتصادی و فقر گسترده، طبقه مرفه ایران یکی از اصلی ترین مشتریان ماشین ها و فناوری های لوکس و بسیار گران قیمت جهان هستند، خانه های چند ده میلیاردی و… همه جامعه ای را نشان می دهند که به شدت مصرف گرا و سطحی نگر شده است. معیارها مبنای معنوی را از دست داده و فرمولاسیون داشته ها و خواسته های مادی را پیدا کرده اند. دوست خوبم، زمانی که شما معیارهایتان مادی می شود، طبیعی است که دیگر خودتان نیز به عنوان یک انسان دیده نمی شوید، زن می شود یک کالای تجملاتی که مرد برای به دست آوردن آن باید هزینه کند و در نهایت زنی گرفتار بینش مادی و بدل شده به کالا کاملا طبیعی است که مورد سوء استفاده قرار گیرد. ازدواج می کند اما همسرش او را چون ساید بای سایدی آخرین مدل در خانه می گذارد و توقعی در همین حد رفع نیاز به او دارد و اگر درگیر رابطه عاطفی با پسری می شود، آن پسر اغراضی ناروا در سر می پروراند. از ماست که بر ماست!
تعبیر خواب زیرزمین بخش زیرین و ناخودآگاه ذهن شماست. جایی که شما گرفتار درک دیداری و هوس های جسمانی شده و سطح ادراک و خواسته تان در حد امور ظاهری به تصویر کشیده می شود. زمانی که گرفتار ظاهر شده و از مرزهای فهم ارزشی خارج می شوید، به صورت طبیعی خود را در معرض کالا شدن و گرفتار سوء استفاده دیگران شدن قرار می دهید. برادر نماد افرادی هستند که در محیط کار یا زندگی حضور دارند و از شما بهره کشی می کنند. گرفتار بازی باخت می شوید، زیرا خودتان این بازی را شروع کرده اید. این که عضو جنسی مذکر میان پاهای شما قرار می گیرد اشاره به پاها و صریح تر بگویم، عملکرد خودتان دارد که بانی این امر شده اید و این که از پشت سر شما را می گیرد، یعنی در دامی که حواستان به آن نیست می افتید. خود کرده را تدبیر نیست.
نازنین عزیز، معیارهای زندگی را برای خودتان بازخوانی کنید. اگر ما قصد انتخاب شریک زندگی را داریم، قبل از امکانات و ظاهرش باید ببینیم چقدر از نظر معیارهای انسانی نمره قبولی می گیرد و اگر قصد پرداختن به کاری را داریم، ابتدا باید ببینیم آن کار چقدر در چارچوب اخلاقیات حرفه ای و اصول صحیح و مشروع کسب و کار قرار دارد. اصول زندگی تان را محتوایی کنید تا از آفت نفس ایمن بمانید.

۲ نظر

  1. سلام خسته نباشید استاد گرامی
    خواب دیدم من و همسرم در دره ای که رودخانه ای در ان بود در وسط رودخانه ایستاده بودیم این طرف و ان طرف رودخانه درختان سرسبز همه جا را پوشانده بود دیدم که داخل رودخانه ان سمت تر دو نفر ایستاده بودند که از نظر رنگ پوست و شمایل به افریقایی ها شبیه بودند دیدم که قایقی در کنار انها بود بعد دیدم جنازه ای که در کفن سیاهی پوشیده شده بود را سوار قایق کردند و رفتند و بعد همسرم در رودخانه به راه افتاد و من هم از پی او رفتم و از خواب پریدم
    با تشکر