زن داس بدست از درونم عبور کرد !

زن-غم-ترسآوا:

سلام،نزدیک به یک ساله که هرچند روز یک بارخواب میبینم که از خواب بیدارمیشم همه وسایل درست همون جاهایی قرار داره که توی واقعیت هست وکاملاواقعی بنظرمیرسه بعدناگهان یک سایه سیاه وارد اتاقم میشه اول متوجه من نمیشه وبسمت آینه توی اتاق حرکت میکنه اما همینکه متوجه میشه من بیدارم بسرعت میاد بسمت من و من هرچقدر که تلاش میکنم نمیتونم تکون بخورم ویافرار کنم هردفعه جنسیت اون سایه توی خوابم مرد بود اما یک دفعه زن بود ک چیزی شبیه به داس داشت بسمتم اومد واحساس کردم چندباراز بدنم عبورکرد ممنون میشم اگرتعبیری داره بگین چون واقعا خوابیدن برام عذاب آورشده.

تفسیر:

از ماست که بر ماست. ریشه دردها و رنج های شما خودتان هستید. با برخورد احساساتی کردن و با بلوا به پا کردن از هیچ، این شما هستید که دارید خودتان را آزار می دهید.
اتاق هیچ چیز ترسناکی ندارد، چون همه اثاث را می شناسید؛ اما سایه برایتان ترسناک است. به راستی چرا؟ چون نمی دانید کیست یا چیست؟ سایه نماد وجودی ناشناس است. سایه می تواند دیو باشد یا پری؛ اما می ترسید چون نمی دانید که چیست! سایه شمایل مردانه دارد، زیرا مرد بعد عقلانی را نشان می دهد و می خواهد به شما بگوید، با عقلانیت  بر احساساتتان حکمرانی کنید تا به آرامش برسید.
دوست خوبم، زن داس به دست نیز اشاره بسیار مستقیمی دارد به این حکایت که: هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت. شما درد و رنج و استرسی را برداشت می کنید که خودتان آن را تولید کرده اید با ترس ها، اضطراب ها و فکرهای منفی و نابجایتان. او از درون شما رد می شود تا نشان دهد تونل و مجرای عبور همه دردهایی که می کشید خودتان هستید؛ یعنی این شما هستید که خود را تبدیل به درگاهی برای عبور رنج هایتان کرده اید. افشاگری ای از این ساده تر و گویاتر؟!
فکرهای منفی را کنار بگذارید، استرس های بی جا را مهار نمایید و درک کنید ریسک پذیری جزئی از زندگی طبیعی است. گاه لازم است طنابی به پا بست و از بلندای پلی به پایین پرید، تا نفس درک کند، می توان در هیجان مرگبار به اوج رهایی و آرامش رسید.