تعبیر خواب صندلی از زیر پایش سر خورد

مرد عصبیآوین:

سلام استاد گرامی

امیدوارم خوابم در چرخه امتیازات ، امتیاز کافی رو کسب کنه و سپاسگزار میشم تعبیرش کنید

سال قبل بعد از کلی تلاش های صادقانه و بی بهره برای یک پروژه تیمی خواب دیدم مردی که به من چندین بار ابراز علاقه کرده بود، ضمن اینکه حرف های دخالت آمیز بیجایی می زد که من رو گیج می کرد و موضع واقعیش رو تشخیص نمی دادم و برای همین هر بار من در برابر حرفاش سکوت کردم چون اعتماد کافی به واقعیت قلبی حرفاش نداشتم … توی یک اتاق نشسته بود در فضای خوابم روی یک صندلی چرمی کامپیوتر پشت یک میز نشسته بود و پاهاش رو که کفش نو هم داشت روی میز انداخته بود با حالتی خودشیفته وارد اتاق شدم من هم یک کفش مشکی نو و براق پوشیده بودم رفتار نشستنش پشت میز نوعی توهین و تمسخر بود…
صندلی اش ناگهان از زیر پایش در رفت و به زمین افتاد در همین حین پایش از کفش ها بیرون آمد و کفشش روی میز ماند ناگهان با عصبانیت و قدرت بهش گفتم چیه فکر می کنی در چ جایگاهی هستی که با آقای فلانی حرف می زنم دخالت می کنی با بهمانی حرف میزنم دخالت می کنی (اسامی افراد را به او گفتم همکار مشترکمان بودند و مهم تر اینکه یکی از آنها استاد راهنمای گرانقدرم بود که ارتباط علمی اش برای من مثل یک فرصت ارزشمند بود) و … و پایم را که کفش نو پوشیده بودم بر روی گردنش گذاشتم با استرس دستش را جلوی صورتش گرفته بود در همین حال یکی از دوستان صمیمی اش آمد و به من گفت خانم خانم پایت را از روی گلویش بردار خفه شد و فهمید…صورت همکارش را نگاه می کردم انگار همانند زن ها اصلاح کرده و بند انداخته باشد سفید و بدون یک نخ ریش و سبیل پیش خودم گفتم چرا اینطوری اصلاح کرده ! و همکارش هم با نگاهی سرزنش آمیز به آن مرد کذایی نگاه می کرد…
جالب اینکه وقتی از خواب پریدم خیلی آشفته بودم فقط حس می کردم باید اگر باز هم رفتارهای مرموز کرد متانتم را حفظ کنم صبح همان روز چند ساعت بعد از خوابم با من تماس گرفت و با لحنی خنده و (از نظر من نوعی سادیسم و تمسخر) گفت که با دختری آشنا شده است و … !! من هم به او گفتم انشالا خیر است و … او هم خندید ولی اصلا نسبت به حرفم تشکر و جمله روتینی در آداب معاشرت نگفت …
توضیح:
لازم بود این را بگویم در ادامه خوابم درباره آن مرد و صندلی و کفش و … این را خدمتتان بگویم بعد از این خواب و رفتارهای روانی کننده اش چندین بار خواب دیدم که به خانه شان می روم در حالیکه فضا کاملا تاریک است و رو به غروب و همه اعضای خانواده اش مشکی پوشیده بودند و من هم چادر مشکی نو پوشیده بودم مادر و خواهرش از من می خواستند با او حرف بزنم یا نگاهی ملتمسانه داشتند… چند ماه بعد بصورت ناگهانی پدر ایشون فوت کردن
ولی در بسیاری از خواب هایم در برابر او چادر می پوشیدم …

تعبیر خواب :

مردی که احساسات بر او چیره شده و قادر نیست شخصیت منطقی خود را حفظ کند، طبعا گزینه مناسبی برای ازدواج نیست. زن نیازمند مردی است که بتواند متانت خود را تحت هر شرایطی حفظ کند، نه این که تحت تحریک احساسات قرار گرفته و دست به اعمال نسنجیده بزند.
در رویای شما، تعبیر خواب صندلی کامپیوتر جلوس بر بعد منطقی و تحلیلی است و کفش سیاه نیز رفتار رسمی و حساب شده را نشان می دهد. اما، صندلی از زیر پای مرد سر می خورد؛ یعنی فرد قافیه را می بازد؛ اما چه زمانی؟ هنگامی که شما با مرد دیگری در ارتباط هستید، مرد همانند زنان عوام قادر نیست احساسات حسودانه خود را کنترل کرده و کفش رفتار رسمی را از پا بیرون انداخته و با رفتار اشتباه اش شما را به ستوه می آورد. بله، به همین دلیل است که چهره دوست او را شبیه زنان اصلاح شده و پیراسته می بینید؛ زیرا این گونه مردان نمی توانند وقار مردانه را هنگامی که پای احساساتشان در میان می آید، حفظ کنند. جالب است زمانی که پا بر گلوی او گذاشته اید و عصبیتش را تحریک می کنید، همچنان رفتاری انفعالی از خود نشان می دهد.
دوست خوبم، بسیار مهم است همسر جایگاه زوجش را باز شناسد و مراقب باشد به حقوق او تجاوز نکند. کسی که نخواهد این حریم ها را درک کرده و پاس بدارد، باور کنید، زندگی زوجش را گرفتار پریشانی و آشفتگی می کند.

۲ نظر

  1. با سلام لطفا اگر ممکن است این خواب را تعبیر نمایید همسر برادرم که الان باردار میباشد خواب دیده در یک جایی مثل مسجد هستن ودوردیف اول مردها ایستادن که پدرش هم آنجا هستن وپشت سر مردها خانمها هستن ومادرشان هم در صف خانمها هستن وخود زن برادرم پشت همه اینها ایستادن برای نماز خواندن بعد از نماز زنبرادرم متوجه یک مردی میشود که در کنارش بود ولباسی مثل عربها بر تنش بود وصورتش پوشیده بود وفقط چشمانش پیدا بود .یکدفعه آن مرد یک شمشیر زیر گلوی زن برادرم میگذارد ومیگوید تو نذر امام حسین هستی باید گلویت را ببرم . زنبرادرم هم که خیلی ترسیده بود دادو فریاد میکند وفرار میکند پیش پدرش ولی پدرش هم میگوید خوب راست میگه دیگه تو نذر امام حسین هستی باید قربانی بشی ولی دوباره زنبرادرم فرار میکند ودر خیابان به دنبال برادرم که همسرش بود میرود تا نجاتش دهد که از خواب بلند میشود .لطا اگر امکانش هست تعبیر خواب را بفرمایید چون باردار هست نگران ومضطرب شده ممنون از لطفتان.