تعبیر خواب باغچه و زایمان گرگ

Young serious business woman and team. Over white background.مریم جوانی:

با سلام وخسته نباشید
من خواب دیدم توی باغچه بزرگ یه خونه که نمیدونم دقیق کجا بود.با عده ای از آشنایان از خونه می آیم بیرون میبینیم کلی از حیوونا مثل بز/ گوسفند / زرافه / اسب /وخیلی دیگه در حال زایمان هستن که یه گرگ هم بود که بیشتر از همه جلب توجه میکرد. همه ازش ترسیده بودن و میگفتن اگه اینجا زایمان کنه دیگه اینجا رو ترک نمی کنه.چند نفر از فامیل با نقشه بچه ای که تازه به دنیا اومده بود و برداشتن و دویدن. گرگ هم که تازه زایمان کرده بود دنبال بچه اش دوید ولی بچه اش رو پرت کردن توی خونه ی همسایه. ما ترسیده بودیم و نگاه میکردیم. من خیلی دلم برای گرگ سوخته بود. گرگ نتونست دنبال بچه اش بره همونجا آروم زوزه میکشید.بقیه فرار کردن. من از پشت یه در توی باغ که خیلی هم ایمن نبود با ترس داشتم به گرگ بیچاره نگاه میکردم. گرگ متوجه من شد با احتیاط اومد پشت در روبروی من نشست. من اولش ترسیدم ولی فرار نکردم. میتونست بیا منو تیکه تیکه کنه ولی نشست پشت در شروع کرد به گریه کردن و با من در مورد آدم ها درد و دل کرد.خیلی گناه داشت.

تعبیر خواب:

مثبت اندیشی و روحیه انسانیتان باعث نشود تا تهدیدات را نادیده بگیرید و خود را در معرض خطر قرار دهید! اگر فکر می کنید محبت و عشق درمان همه دردهاست، سخت در اشتباهید. برخی آدم ها هستند که صداقت و دل پاک شما را وسیله ای قرار می دهند تا فریبتان بدهند و به شما صدمه بزنند. نیش عقرب نه از سر کین است، اقتضاء طبیعتش این است.
انسان هایی از نوع شما را بسیار دیده ام، زنانی معصوم و بی غل و غش که ناگهان خویش را در ورطه ای هولناک می بینند و با فریاد از خدا می پرسند: چرا من؟ خدایا مگر چه کردم؟! و گناه آن ها فقدان هوشیاری در برابر نگاه های طرار بوده است و بس! خداوند انسان هوشیار و آگاه می خواهد، انسانی که بداند چه می کند و قادر باشد گلیم خود را از آب بکشد. وقتی چون بره های نازک دل وارد دنیا می شویم، واقعیت بی رحم آن ما را در هم می شکند و اعضاء بدنمان را پاره پاره می کند.
تعبیر خواب زایمان تکثیر، تولید و توسعه است. زایمان یعنی به ثمره ای دست یافتن. تعبیر خواب باغچه نیز می شود بستری برای رویش. آیا شما دوست دارید در باغچه خانه تان گیاهان مفید بروید یا محلی برای رشد و نمو گیاهان هرز باشد؟ آدم ها دو دسته اند، عده ای مانند آن گوسفند، بز و… نگاهی کوتاه و خود منفعت دارند. افراد آن سوی دیوار خانه شان برای آن ها حکم بیگانه را دارد. پس، دو دستی به آرامش زندگی چسبیده و هیچ تکلفی در برابر همسایگان و دیگران ندارند. برای همین است که می بینیم کیف قاپ ها این قدر یاغی شده اند. در روز میان جمع ظاهر شده و با قمه کشی مال مردم را می ربایند، چون همه نگران جان خود هستند. من به سلامت، دنیا را بگو آب ببرد.
در نقطه مقابل، شما برای گرگ دل می سوزانید، به او اعتماد می کنید و به سخنانش گوش می سپارید. فردی که عامل ستم و ظلم است باید خود را موجودی باشرف و صد البته محکوم اجتماع نشان دهد. سران حزب نازی همه افرادی متاهل و نسبت به خانواده بسیار مهربان و متوجه بودند. درک کنید که توجیهات ذهنتان را نسبت به تهدیدات کم توجه نکند. دوست خوبم، آدم ها کوتاه بین و جان دوست هستند، آدم ها بی رحم و نسبت به دیگران بی توجه هستند… بله، مردم برخی خصوصیات بد را دارند، ولی این دلیل نمی شود، شما بپذیرید فردی به بهانه بد بودن دیگران بدی های خودش را توجیه کند و بخواهد سادگی تان را دستمایه منافع خویش قرار دهد. ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم باشد به حال گوسفندان.

پاسخ مریم جوانی:

ممنونم از تفسیر زیباتون.اصلا فکر نمی کردم تفسیر خوابم این چیزی باشه که شما گفتید. ولی همه ی تفسیر خواب به جا و حتی نمونه هایی از گرگ خوابم رو هم در اطرافم پیدا کردم.مرسی از تفسیر و تذکر به موقع شما و وقتی که برای تفسیر خواب من گذاشتید :)