رابطه سگ با همسرم!

aliمحبت-عشق:

خواب دیدم یه سگ با زنم رابطه جنسی داشت و اونو به اوج لذت جنسی رسوند. ممنون میشم سریعتر تعبیرشو بگید.

تفسیر:

همسری دارید که اگر به احساسات و نیازهایش توجه کنید مانند مرغ عشقی خوش آب و رنگ برایتان اوج می گیرد و شما نیز قبل آن به اوج می رسید.
دوست عزیز، مهمترین امتیاز سگ توجه ای است که به حالات و خواست صاحبش دارد. زمانی که سگ با همسرتان رابطه برقرار کرده و او را به اوج می رساند، در حقیقت خواب نشان می دهد همسر شما اگر به خواست ها و نیازهایش توجه شود، عمیق ترین حالات احساسی را در کنار شما تجربه خواهد کرد.
از دیدن این خواب نیز تعجب نکنید. در قرآن داریم، زمانی که قابیل هابیل را کشت، درمانده و پشیمان کنار جسد او نشسته بود و نمی دانست چه باید بکند. در آن هنگام، خداوند کلاغی را فرستاد تا با کندن زمین و دفن کردن چیزی، به او نشان دهد با جسم بی جان برادر چه باید بکند. خوابی هم که شما دیدید همین حکم را دارد و به شما راه گرم کردن کانون خانواده تان را نشان می دهد. ببینید درون دل همسرتان چه می گذرد و از شما چه می خواهد. خواسته ها گاه زیاد بزرگ نیست، اما دیدنشان نهایت اهمیت را دارد. در بخش الیاف طلایی فکر مطلبی با عنوان «ارزشش را داشت» گذاشته شده، لطفا آن را بخوانید.