رابطه جنسی در مکان عمومی

منطق-احساساتمریم:

سلام ،خسته نباشین ،خواب همبستر شدن با آقایی که در عالم واقعیت همچین شخصی وجود ندارد ،در یک مکان عمومی ،این شخص در خواب ابراز علاقه کرده بود و بعد از مدتی آشنایی ،یک شب در مکان عمومی اقدام به همخوابگی کرد ،هر دو لباس داشتیم و برهنگی وجود نداشت ،بعد چون گمان این میرفت که کسی از آنجا عبور کند و حس بدی در من بود مانع از ادامه اینکار شدم ،بعدش هم این حس بد ادامه داشت.

تفسیر:

داستان زیبای «ناکرده کار، نیم کرده کار، پر کرده کار» را در قسمت جستجو سایت یافته و بخوانید. در شما، دو گانگی میان ارزش های اخلاقی و تمایلات مادی ایجاد شده که باید تصمیمتان را بگیرید معنویات برایتان مهمتر است یا مادیات؟
مکان عمومی جایی برای مناسبات عمومی است که باید ضوابط و معیارهای آن را نیز لحاظ کرد. به نظر شما کسی که در مناسبات کاری، مسائل احساسی را مداخله می دهد، دچار چه مشکلاتی خواهد شد؟ خواب همین معنا را بازتاب می دهد. دلبستگی های عاطفی و کنش های احساسی مکان و زمان و شان خود را دارند. زمانی که در عرصه های دیگر مداخله داده شوند، می توانند ویرانگر باشند.
در حقیقت، یکی از مشکلاتی که غالبا خانم ها با آن روبرو هستند، درگیر کردن احساسات با وظایف حرفه ای است. در محیط کار هر نوع خلق و خویی وجود دارد. چیزی که جلوی تنش را می گیرد، رویکرد عقلی و نه احساسی در برابر مسائل است. در حقیقت، ما نیازمند رفتار حرفه ای هستیم تا بتوانیم مانع تعارضات احساسی شویم.
کفش منطق به پا کنید و اجازه ندهید احساسات نگاه معنویتان را مخدوش کرده و شما را گرفتار رفتار متناقض نماید. آدمی که مرزهای بایدها و نبایدها را به درستی بشناسد و از آن ها پیروی کند، خود را از شکل گیری تناقض های درونی مصون نگه می دارد.