رابطه جنسی با دوست!

محکم-خودرایآنی:

سلام خواب عجیبی دیدم،من دخترم دیدم هم آلت تناسلی زنانه دارم هم مردانه ودارم با یکی از دوستان دخترم رابطه برقرار میکنم و……
این چه معنی میتونه داشته باشه؟

تفسیر:

مراقب احساسات خودکامانه تان باشید. احساساتی که آدم را مجاب می کنند، خواست و طرز تلقی خود از مسائل را عین حق دیده و بکوشد دیدگاه خویش را به دیگران تحمیل کند.
داشتن آلت مردانه نماد نگاه سلطه گر و برقراری رابطه با دوستتان نشان دهنده تحمیل نگرش است. این رویا فردی را نشان می دهد که می گوید حرف حرف خودم است و با جدیت می خواهد خواسته اش را به کرسی بنشاند. دوست خوبم، دنیای واقعی از خواسته ما پیروی نمی کند. قرار نیست همه چیز به خاطر ما تغییر نماید و همه عالم و آدم به ساز ما برقصند. اصرارتان به پیشبرد بدون قید و شرط تصمیماتتان را مهار کنید و واقع بین باشید. درک شرایط و انعطاف پذیری می تواند گره از بسیاری مشکلات باز کند. در نقطه مقابل، خودرایی ساده ترین مسائل را به معضلی گریبانگیر تبدیل می کند. پس با سعه صدر و انعطاف پذیری مسیر صلاح زندگی تان را در پیش گیرید.

۲ نظر

  1. با سلام. خواب دیدم مردی را که دوستش دارم روبرویش نشسته ام و او بدون اینکه متوجه باشد زیپ شلوارش باز شد و آلت تناسلی اش که دارای چشم بود و به من نگاه می کرد بیرون افتاد. من بسیار متعجب شدم و بلند شدم که برای دوستم تعریف کنم. البته لازم به یادآوری است در این خواب رنگ مانتوی من با رنگ شلوار او یکی بود هر دو خاکستری