رابطه با پسری که دوستم به او علاقه دارد!

مسولیت-اجتماعیکتایون:

ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺭاﺑﻂﻪ ﺩاﺭﻡ و ﺩﺭ ﺧﻮاﺏ ﻧﮕﺮاﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ.
ﻓﺮﺩاﻱ آﻥ ﺭﻭﺯ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﺎ فردی که مورد علاقه ام است ﺩﺭﺧﺎﻧه اﻱ ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﺮﻗﺮاﺭ ﻛﺮﺩﻩ. من ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻨﺘﻆﺮ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻛﻤﻲ ﻧﺎﺭاﺣﺖ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻭﺳﺘﻢ اﺯ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﻢ. ﺑﻌﺪ اﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ آﻥ ﺧﺎﻧﻪ، ﺧﺎﻧه ﻓﺤﺸﺎ اﺳﺖ و فرد مورد علاقه ام ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﻱ آﻭﺭﺩﻩ است. ﺑﻌﺪ اﺯ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ اﺯ اﻭﻥ ﻣﺤﻴﻄ ﺑﻴﺮﻭﻥ آﻣﺪ و ﺑﻜﺎﺭﺗﺶ ﺭا اﺯ ﺩﺳﺖ ﺩاﺩ، ﻣﻦ اﺯ ﺧﻮاﺏ ﺑﻴﺪاﺭ ﺷﺪﻡ.

تفسیر:

در قبال خودتان و دیگران مسئول و پاسخگو باشید. این بسیار بد است که سنسورهای آدم نسبت به مرزهای قرمز حساس نباشد و اجازه دهد دیگران به سادگی از مرزها عبور کنند.
داستان خواب اولتان پاسخگو بودن است. آیا می توان مرتکب اشتباهی شد و بعد مسئولیت آن را به عهده نگرفت. از جلوی کلانتری محل رد می شدم که افسر پلیس به چند جوان می گفت، زمانی که دو پیک مشروب را بالا می زنید و حالش را می برید، بعد باید تاوانش را هم پس دهید. کسی که دست به اقدامات خطربار می زند، کسی که مرتکب خلاف می شود، باید مسئولیت عواقب کار خود را نیز به عهده بگیرید.
پس، قبل از آن که وارد بازی ای شوید، ببینید هزینه های آن بازی چیست؟ عاقبت اندیشی صفت انسان های موفق است.
اما، خواب دومتان سرراست شما را پای مسئولیت اجتماعی تان می برد. در قبال دیگران چه مسئولیتی دارید؟ اگر خواهرتان کارهای خطرباری می کند، باید سکوت کنید و والدینتان را در جریان نگذارید؟ اگر دوستتان بین هم کلاسی ها مواد مخدر توزیع می کند، باید به خاطر این که دوستتان است، سکوت کنید، و دم نزنید؟
متاسفانه مردم جامعه نسبت به مسئولیت اجتماعی علی رغم آموزه های زیادی که داریم، کم توجه شده اند. فاجعه پل مدیریت که یادتان هست؟ یا داستان میدان کاج؟ در کره هفته پیش کشتی حامل بچه مدرسه ای ها غرق شد، امروز خبرگزاری ها منتشر کردند که معاون مدرسه خودش را حلق آویز کرده است. نمی گویم این کار صحیح است، اما نشان می دهد فرهنگ کره چقدر برای مسئولیت اجتماعی اهمیت قائل است.
در رویای شما، خانه فحشا مرکزی است که به دوستتان و دخترانی چون او، بخوانید چون شما، تعرض کرده و حکم لانه عنکبوتی برای تکثیر فساد و ایجاد تنش و اضطراب در دیگران را دارد. آیا باید ببینید و چشم فرو بندید؟ آیا زمانی که حس می کنید، دوستتان با فرد مورد علاقه شما قرار گذاشته باید سکوت کنید و به خاطر دوستی از حقتان چشم بپوشید؟
دوست عزیز، آمادگی آن را بیابید که برای دفاع از حق خودتان و حقوق اجتماعی دیگران هزینه بپردازید. این احساس مسئولیت از شما آدمی شایسته تر می سازد و به شما آرامشی سلامت می بخشد.