تعبیر خواب دعا پشت سر تابوت

مسیر-درست-منطقیفیا:

باسلام از شما تشکر میکنم سایت پندارنو بهترین سایت تعبیر خوابی هست که تا الان دیدم من خواب زیاد می بینم از اونجایی که خوابام تعبیر میشه خیلی دلم میخواست تعبیر خوابامو بدونم تا بهتر با مسائل روبرو بشم به تازگی با این سایت اشنا شدم و خیلی به نظرم درست و مفیده فقط من زیاد خواب براتون میفرستم اگر اشکال نداره هروقت خواب میبنم ارسال کنم.
خواب دیدم توی کوچه قبلی پدرشوهرم اینا دارن نعش میبرند من هم انگار به خاطر کسی که فوت کرده بود داشتم با عجله به طرف مسجد میرفتم که مطمئن هم بودم دیر شده جمعیت توی کوچه بود و من برخلاف جهت اونا میرفتم به فکرم رسید که کسی دنبال جنازه مومن بره از گناه پاک میشه و شاید این فکرم رو هم کردم که دعا هم قبول میشه برای همین دوتا دعا کردم چند قدم دنبال جنازه رفتم و عاقبت به خیری خانوادمو خواستم داشتم برمیگشتم که یادم اومد یک دعای دیگه کنم کمی به طرف تابوت برگشتم و تندتند خواستمو گفتم و رفتم تعبیرش چی میشه سپاسگزارم.

تعبیر خواب:

آیا آرزوهای کشاورز درون شوره زار رنگ واقعیت به خود می گیرد؟ اگر خواسته ای دارید آن را در بستر صحیح آن جستجو کنید. کسی که می خواهد نقاش شود باید به کارگاه نقاشی برود و سخت تمرین کند. همچنین اگر چیزی می خواهیم باید به کسی که قادر است آن را برایمان برآورده کند، رجوع کنیم.
دوست عزیز، مسجد محلی برای پذیرش خواست خداوند است. بنابراین، پذیرش واقعیت و مشیت را نشان می دهد. واقعیت این است فرد امکان رفتن به فلان جا و یا رسیدن به فلان خواسته را ندارد، اما اصرار دارد که خواسته اش شدنی شود. در خواب، مسجد اشاره به چنین مواردی دارد که باید دل را از خواهش بی جا شست و واقعیت را پذیرفت.
اما، شما خلاف جمعیت حرکت می کنید. این نماد نیز به گونه ای بازتاب همان حرکت بر خلاف قاعده است. مثل این که بخواهیم به تهران برویم، اما مسیر شیراز را در پیش بگیریم. دوست خوبم، خواسته هایتان را پشت سر یک مرده می برید. مرده نماد فردی است که دیگر قادر نیست در این دنیا حتی یک پرکاه را از زمین بلند کند، چه برسد به تحقق خواسته های شما.
بنابراین، رویا نشان می دهد باید ذهنتان را شستشو دهید و اگر خواستار دست یافتن به چیزی هستید، از مسیر صحیح و منطقی برای رسیدن به آن پیش بروید. اصول کار را که رعایت کنید، اهداف دسترس پذیر خواهند بود.