تعبیر خواب دزد کفش ، لباس ، کیف

غم-مردسید محمد:

سلام وادب،من بارها خواب های مشابهی می بینم به این صورت که کفشها یا لباسها و یا کیف مسافرتی من گم شده و فکر میکنم دزد برده و در به در دنبالش میگردم و نا امید از یافتن آن می شوم . دیگر اینکه کراراً خواب می بینم خانم مرحومم زنده است و داریم با هم زندگی می کنیم توخواب می دونم مرده ولی احساس می کنم زنده شده. تعبیر خواب های مرا بگویید.

تعبیر خواب:

با مسائل منطقی برخورد کنید و به این طریق اضطراب هایتان را کنترل نمایید. در محیط زندگی ما بسیارند آدم های بدرفتاری که حقوق شهروندی را نادیده گرفته و باعث ناراحتی دیگران می شوند. آیا در محیط کار یا زندگی شما از این تیپ آدم ها وجود ندارد؟ قطعا هستند و با بودنشان شما را می رنجانند. دوست خوبم، شعله احساسات را کم کنید و با برخورد عقلانی اوضاع را سامان داده و سطح استرس را در زندگی تان کاهش دهید.
تعبیر خواب گم شدن نماد فقدان است و این حس که دزدیده شده، یعنی احساس می کنید گرفتار فقدانی هستید که به شما تحمیل شده و حقتان به گونه ای ضایع شده است. به صورت طبیعی، نتیجه چنین احساسی استرس و دست و پا زدن برای احقاق حق از دست رفته است. اما، آیا این گزینه درستی است؟ تعبیر خواب کفش ظرفیت حضور در محیط است؛ یعنی ما را از لحاظ منطقی و احساسی آماده روبرو شدن با مسائلمان می کند. حس فقدان را در خود مهار کرده و آمادگی پذیرش واقعیات زندگی را بیابید.
اما، رویای دوم شما به صراحت نمایشگر فرصت زندگی است. دوست خوبم، همسر مرحومتان زمانی که زنده شده، یعنی شما فرصت دارید تا انتخاب جدیدی داشته باشید. چرا باید موقعیت های زندگی را به روی خود بست و قدر فرصتها را ندانست.
زندگی جریان دارد، روزی شما نیز خواهید مرد. اما، اکنون که زنده هستید و می توانید دلی را خوشبخت کرده و خود نیز از شادابی آن بهره ببرید چرا از آن دریغ کنید؟ اگر ازدواج مجدد نکرده اید، به صورت جدی به آن فکر کنید. البته پیام اصلی خواب این است که چنانچه موقعیتی از دست رفت و بعد از گذر زمان به صورت جدیدی احیاء شد، آن را دریابید. به خاطر دارم کاریکاتور جالبی دیدم که در صحنه اول زندانی مشغول کندن میله آهنی پنجره بود و در صحنه دوم میله را کنده و به عنوان جالباسی در بالای سرش به دیوار زده بود. روح آن زندانی به زندگی در زندان خو گرفته بود. شما این گونه نباشید.