دزدی از یک مکان مقدس

هدف-مقدسرها:

سلام به تازگی یک خواب دیدم که خیلی دوس دارم تعبیرشون رو بدونم
خواب دیدم که خانوادم میخوان برن مشهد و منم خیلی دوس دارم برم به خاطر همین به یک امامزاده همان حوالی رفتم که دعا کنم توی امامزاده مراسم بود و ناهار میدادن و یک شخصیت مشهور هم بود منم برای شوخی یک وسیله از اون شخص برداشتم و بدون اینکه کسی بفهمه به طرف خانه حرکت کردم و هرچی بقیه بهم گفتن برای ناهار بمون قبول نکردم توی راه حس کردم دندان های بالایی ام لق شده خیلی ترسیدم چند لحظه که گذشت یکی یکی شروع به افتادن در کف دستم کردند و دوتاشون هم روی زمین افتاد با گریه اون هارو جمع کردم و به طرف خانه رفتم و توی راه به این فکر میکردم که شاید چون در یک مکان مقدس دزدی کردم این اتفاق برایم افتاده..تعبیرش چیست؟

تفسیر:

یکی از بهترین داستان های ذن داستانی است با نام «ناکرده کار، نیم کرده کار، پر کرده کار». زمانی که در دل حسرت چیزهایی را می خورید که دز ظاهر وارستگی از آن ها را وانمود می کنید، عملا خودتان را در ورطه تعارضی انداخته اید که از دست یابی به آنچه باید بازتان خواهد داشت. داستان ناکرده کار، نیم کرده کار، پر کرده کار، ماجرای انسانی است که قصد استفاده از نیروهای تاریکی را دارد، اما چون جسارت عمل به آن را نیز ندارد، در برزخی میان وارستگی و ابتلا گرفتار شده و جان می بازد. اگر در سایت جستجو کنید، می توانید داستان را بیابید.
اما، مشهد نماد وارستگی از دنیا و تعلقات آن است. (شاید هم بتوان گفت تعارضی میان نگاه معنوی و مادی را باز می تاباند). شما در ظاهر جستجوگر معنویت و رهایی از تعلقات مادی هستید. به امامزاده می روید تا از ویژگی شخصیت آن امام زاده در طی طریق بهره ببرید؛ اما آنجا با دیدن فرد مشهور، تعارض میان شهرت طلبی و وارستگی گرفتارتان می کند. در عمل، نهار نمی خورید یعنی بهره ای از دنیا نمی برید و معنویتتان را نیز با ناخونک زدن به فرد مشهور خراب می کنید.
دوست خوبم، ریختن دندان ها در حقیقت نمایانگر همین تضاد درونی شماست که باعث می شود قدرت عملتان مهار شود و در سر دو راهی متوقف بمانید. برای موفقیت در هر کاری باید نوک پیکان تفکر انسان متمرکز و تیز باشد. زمانی که میان اما و اگرها و بایدها و نبایدها اسیر می شوید، طبیعی است که نمی توانید فعالیت موثری در مسیر هدف داشته باشید و در نتیجه ناکامی به سراغتان می آید.

۲ نظر

  1. باسلام من خواب دیدم که توحرم امام رضابودموکسی اونجانبود صحن امام هم شیش نداشت راحت میشد هرچیزی برداشت م پول برداشتم ولی بعدش خیلی ناراحت وپشیمون بودم میخواستم بدونم تعبیرش چیه